Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Sanna Vesikansa

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Omaishoidon uudet myöntämisperusteet tukevat omaishoitajien jaksamista

Päätimme omaishoidon myöntämisperiaatteet tiistain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kesäkuussa kaupunginhallituksen uudelleen valmisteluun palauttama asia saatiin nyt päätökseen. Uudet kriteerit astuvat voimaan ensi vuoden alusta.

Helsinki panostaa omaishoitoon ensi vuonna noin 30% enemmän kuin 2016. Se on iso ja tarpeellinen satsaus tärkeään ja raskaaseen työhön. Iso osa tästä kuluu vapaapäivien järjestämiseen, joita lakimuutos laajensi. Sen lisäksi lievennettiin omaishoidon tiukkoina ja mekaanisina pidettyjä kriteerejä. Kriteerit mittaavat aiempaa esitystä paremmin valvonnan ja ohjauksen vaatimuksia sekä psyykkisten sairauksien aiheuttamaa valvonnan tarvetta..Tuen euromäärät nostettiin samalle tasolle Espoon kanssa, koska kriteerien uudistamiseen lähdettiin alun perin omaishoidon yhtenäistämiseksi pääkaupunkiseudulla. Esittelijän mukaan näiden kriteerien lievennysten hinta kaupungille on noin miljoona euroa ja tähän on lisättävä vielä lautakunnan tekemät lisäykset.

Erityisen tärkeänä muutoksessa pidin sitä, että erilaiset jaksamista tukevat palvelut saavuttaa paremmin heidät, jotka tarvitsevat eniten tukea. Tällaisia ovat esimerkiksi vammaista lastaan tai ikääntyvää puolisoa hoitavat, jotka eivät nyt käytä lakisääteisiä vapaitaan. Kesän loppuun mennessä vapaapäiväoikeuttaan on käyttänyt vain 39% omaishoitajista.

Helsinki on kehittänyt eri tapoja vapaapäivien käyttöön, mutta palautteen perusteella kotiin tuotavaa lomitusta pidetään yhä joustamattomana ja tuntimäärältään lyhyenä. Käytännössä vuorokauden vapaapäivästä on saanut vain kuuden tunnin ajaksi hoidon kotiin. Jotta jokaiselle omaishoidon perheelle löytyisi heille sopiva tapa hengähtää raskaasta työstä, hyväksyimme lautakunnassa ehdotuksen kotilomituksen parantamisesta. Tämä tuodaan erikseen päätettäväksi lautakuntaan mahdollisimman pian.

Päätimme myös, että omaishoitajan työssäkäyntiä tuetaan, jos hyvä hoito yhä onnistuu ja työssäkäynti tukee omaishoitajan jaksamista. Virkamiesvalmistelussa ja järjestöjen kommenttien perusteella työssäkäynti mahdollistettiin toisessa ja kolmannessa hoitoisuusryhmässä. Lautakunnassa poistimme työntekon kiellon myös ensimmäisen hoitoisuusryhmän osalta.

Päätimme myös, että muiden palveluiden käyttö, esimerkiksi kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu tai henkilökohtainen apu, ei vähennä tukea niin rankasti kuin esityksessä. Tukea vähennetään 25% mutta vasta silloin, kun muita palveluja saa 40 tuntia viikossa.

Lautakuntaan tuotu esitys oli valmisteltu kuullen omaishoidon järjestöjä ja vanhus- ja vammaisneuvostoja. Yhteistyötä järjestöjen kanssa jatketaan keväällä, jolloin arvioidaan myös alle 18-vuotiaiden hoitoisuuden pisteytyslomakkeen toimivuutta.

Kaikille omaishoitajille tehdään ensi vuonna asiakaskysely, jossa selvitetään omaishoitajien jaksamista, tuen tarpeita, muutoksen vaikutuksia tukeen ja tyytyväisyyttä palveluihin. Lautakunnassa päätimme myös seurata omaishoidon sukupuolivaikutuksia ja käsitellä muutosten seurauksia syyskuussa 2018.

Jokaisen perheen tilannetta tarkastellaan yksilöllisesti. Vastaan tulee varmasti myös perheitä, joilla tuen tarvetta ole arvioitu pitkään aikaan ja joidenkin kohdalla tilanne on muuttunut omaishoidon tuen myöntämisen jälkeen. Arviointi tehdään yhdenvertaisesti, joten joissakin tilanteissa tukea voidaan myös joutua laskemaan, mikäli kriteerit eivät täyty.

Lautakunnan päätökset ovat kuitenkin sen verran vahva selkänoja tehdylle työlle, että kokonaisuudessaan tämä päätös vie meitä kuitenkin oikeaan suuntaan.

Viimeinen vuosi on ollut raskas sekä omaishoitajille että sote-toimialan omaishoidon työntekijöille, sillä muutoksia on ollut paljon. Toivon, että nyt tekemämme uusi valmistelu ja päätökset luovat pohjan sille, että helsinkiläiset omaishoidon perheet jaksavat raskaassa työssään ja saavat tarvitsemaansa tukea oikeaan aikaan.
JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
26.11.2019 15:04 -  Sanna Vesikansa
Järjestin keskiviikkona 20. marraskuuta 2019 pyöreän pöydän keskustelun lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä ja niiden syistä. Kiitän vielä kerran pyöreään pöytään osallistuneita. Mukana oli asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluista, tutkijakunnasta ja mu...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.08.2018 09:00 -  Sanna Vesikansa
Helsingissä on koettu tänä kesänä pitkä lämpöaalto. Monille ihmisille lämmin kesä tarkoittaa rantoja ja mökkeilyä, mutta meidän ei pidä unohtaa, että kuumuus on monille helsinkiläisille myös ongelma. Monet heistä ovat Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaita...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:34 -  Sanna Vesikansa
Olin keskustelemassa viime viikolla helsinkiläisten omaishoitajien ja omaishoidon järjestöjen kanssa. Tilaisuus oli hyvä ja siinä päästiin puhumaan suoraan myös ongelmista ja haasteista, mitä omaishoitajat kohtaavat arjessaan. Tilaisuus tarjosi hyvän mahdollisuuden tark...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:26 -  Sanna Vesikansa
Biträdande borgmästare Sanna Vesikansas tal ”Tankar om organisationernas ställning vid landskapsreformen” vid seminariet Frivilligverksamhet när samhället förändrasTid: Onsdagen den 9.5. klo 13:25 (seminariet kl 13:00-15:15)Plats Lilla Parlamentet, Infocentralen Min...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.04.2018 19:21 -  Sanna Vesikansa
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt päättänyt kehitysvammaisten ja autismikirjon helsinkiläisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet. Laatuvaatimukset ovat selvät ja Helsinki pitää korkeasta laatutasosta kiinni. Seuraavaksi järjestöt ja...
Kuva: Helsingin kaupunki
04.04.2018 18:42 -  Sanna Vesikansa
Maassamme on varmaan aina ruokittu nälkäisiä, parannettu sairaita ja hoidettu ihmiselämään kuuluvia vaivoja. Sosiaali- ja terveyspalveluitamme on jo sukupolvien ajan rakennettu. Sukupolvet ovat huolehtineet nuoremmistaan ja vanhemmistaan. Helsinkiläiset ovat huoleht...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.12.2017 13:54 -  Sanna Vesikansa
Kiireinen vuosi alkaa pikku hiljaa lähennellä loppuaan. On hyvä aika tarkistaa, mitä olemme vuoden aikana saaneet tehtyä. Itse aloitin työni käytännössä kesällä, joten nyt on takana puoli vuotta sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina. Apulaispormestarina olen ta...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.11.2017 11:28 -  Sanna Vesikansa
Päätimme omaishoidon myöntämisperiaatteet tiistain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kesäkuussa kaupunginhallituksen uudelleen valmisteluun palauttama asia saatiin nyt päätökseen. Uudet kriteerit astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Helsinki panostaa omaishoitoon ensi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.07.2017 12:34 -  Sanna Vesikansa
Toimiiko vanhusten kotihoito? Se huolestuttaa monia, minuakin. Kotihoito on kriittinen osa hoitoketjua. Henkilöstön jaksaminen ja ammattitaitoisen osaamisen saaminen ei ole itsestään selvää, kun kotihoidon maine on karu. Moni miettii, onko laadukasta hoitotyötä mahd...
Kuva: Helsingin kaupunki
26.06.2017 18:14 -  Sanna Vesikansa
Kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti palauttaa omaishoidon tuen uuteen valmisteluun ja vahvistettavaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Samalla palautettiin väliaikaisesti voimaan vanhat, ennen muutoksia voimassa olleet omaishoidon kriteerit. Omaishoido...
<<  <  1  >  >>