Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Sanna Vesikansa

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Helsingin omaishoidon tuki kehittyy hyvään suuntaan

Olin keskustelemassa viime viikolla helsinkiläisten omaishoitajien ja omaishoidon järjestöjen kanssa. Tilaisuus oli hyvä ja siinä päästiin puhumaan suoraan myös ongelmista ja haasteista, mitä omaishoitajat kohtaavat arjessaan. Tilaisuus tarjosi hyvän mahdollisuuden tarkastella, miten tilanne on kehittynyt. Viime kesäkuussa kaupunginhallitus palautti valmisteluun omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Tämä prosessi johti uusiin kriteereihin, jotka päätettiin syksyllä lautakunnassa. Sitä ennen järjestimme laajan järjestöjen kuulemiskierroksen, jonka perusteella sekä viranhaltijoiden valmisteluun että lautakunnassa tuli muutoksia.
 
Koska omaishoidon päätökset tehdään aina yksilöiden erilaisia tilanteita huomioiden, eivät poliitikkojen päätökset siirry välittömästi omaishoitajien arkeen, vaan päätöksien tekemisessä menee oma aikansa. Nyt tässä vaiheessa voidaan kuitenkin sanoa jo jotain muutoksista.
 
Helsingin omaishoitajien tilanne on parantunut. Tästä yksi merkki on yksinkertaisesti se, että omaishoitajien määrä on kasvanut jonkin verran viime vuodesta. Erityisesti alle 65-vuotiaita on nyt omaishoitajina enemmän kuin viime vuonna. Kaupunki myös satsaa omaishoitajiin enemmän. Vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena omaishoitajien kustannukset kaupungille ovat nousseet 7,3 miljoonasta eurosta 7,8 miljoonaan euroon. Rahankäyttö ei tietenkään ole itseisarvoista, mutta kertoo tässä tapauksessa lisäsatsauksista.
 
Omaishoitajien tehtävä on usein raskas. Tässä mielessä on vähän huolestuttavaa, että omaishoitajat käyttävät nyt vähemmän lakisääteisiä vapaapäiviään kuin viime vuonna. Tilaisuuden keskustelun perusteella kaikki eivät luota siihen, että omainen saa oikeanlaista tai riittävän hyvää hoivaa vapaan aikana.
 
Helsinki on halunnut kannustaa vapaapäivien pitämiseen tarjoamalla erilaisia tapoja muun muassa palvelusetelin, jonka avulla hoitajan voi saada kotiin kuudeksi tunniksi. Toisaalta varatun lomapäivän aikaisen vapaan pituus (kuusi tuntia) ei ole ehkä riittävä. Tämän palvelusetelin riittävyydestä on lautakunta vaatinut myös uuden käsittelyn ja asiaan siis palataan syksyllä.
 
Keskustelussa nousi esiin myös, että Helsinki on nyt ainoa kunta Suomessa, joka mahdollistaa omaishoitajien työsskäynnin vaativimmissakin hoitoisuusryhmissä. Vaikka tämä ei ole välttämättä monen elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu, on hyvä, että järjestelmämme on joustava ja sopii kaikenlaisten ihmisten elämäntilanteeseen. Helsingin esimerkistä voi olla hyötyä myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon asettamalle selvityshenkilölle, joka alkaa kartoittaa parempia keinoja yhteensovittaa työelämä ja omaishoito.
 
Helsinki myös kysyy ensimmäistä kertaa kaikilta omaishoitajilta heidän hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Tilaisuudessa pyysimme järjestöiltä ja omaishoitajilta palautetta kyselyn muotoiluun. Kyselyn idea on tuoda myös meille päättäjille enemmän tietoa siitä, miten omaishoitajilla menee. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi, kun tukijärjestelmiä kehitetään jatkossa. Omaishoitajien arjen parempi ymmärrys on varmasti meille kaikille hyväksi. Se on usein työ, josta saa aivan liian vähän kiitoksia.
 
 JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
26.11.2019 15:04 -  Sanna Vesikansa
Järjestin keskiviikkona 20. marraskuuta 2019 pyöreän pöydän keskustelun lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä ja niiden syistä. Kiitän vielä kerran pyöreään pöytään osallistuneita. Mukana oli asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluista, tutkijakunnasta ja mu...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.08.2018 09:00 -  Sanna Vesikansa
Helsingissä on koettu tänä kesänä pitkä lämpöaalto. Monille ihmisille lämmin kesä tarkoittaa rantoja ja mökkeilyä, mutta meidän ei pidä unohtaa, että kuumuus on monille helsinkiläisille myös ongelma. Monet heistä ovat Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaita...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:34 -  Sanna Vesikansa
Olin keskustelemassa viime viikolla helsinkiläisten omaishoitajien ja omaishoidon järjestöjen kanssa. Tilaisuus oli hyvä ja siinä päästiin puhumaan suoraan myös ongelmista ja haasteista, mitä omaishoitajat kohtaavat arjessaan. Tilaisuus tarjosi hyvän mahdollisuuden tark...
Kuva: Helsingin kaupunki
29.05.2018 13:26 -  Sanna Vesikansa
Biträdande borgmästare Sanna Vesikansas tal ”Tankar om organisationernas ställning vid landskapsreformen” vid seminariet Frivilligverksamhet när samhället förändrasTid: Onsdagen den 9.5. klo 13:25 (seminariet kl 13:00-15:15)Plats Lilla Parlamentet, Infocentralen Min...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.04.2018 19:21 -  Sanna Vesikansa
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt päättänyt kehitysvammaisten ja autismikirjon helsinkiläisten asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankinnan periaatteet. Laatuvaatimukset ovat selvät ja Helsinki pitää korkeasta laatutasosta kiinni. Seuraavaksi järjestöt ja...
Kuva: Helsingin kaupunki
04.04.2018 18:42 -  Sanna Vesikansa
Maassamme on varmaan aina ruokittu nälkäisiä, parannettu sairaita ja hoidettu ihmiselämään kuuluvia vaivoja. Sosiaali- ja terveyspalveluitamme on jo sukupolvien ajan rakennettu. Sukupolvet ovat huolehtineet nuoremmistaan ja vanhemmistaan. Helsinkiläiset ovat huoleht...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.12.2017 13:54 -  Sanna Vesikansa
Kiireinen vuosi alkaa pikku hiljaa lähennellä loppuaan. On hyvä aika tarkistaa, mitä olemme vuoden aikana saaneet tehtyä. Itse aloitin työni käytännössä kesällä, joten nyt on takana puoli vuotta sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina. Apulaispormestarina olen ta...
Kuva: Helsingin kaupunki
09.11.2017 11:28 -  Sanna Vesikansa
Päätimme omaishoidon myöntämisperiaatteet tiistain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kesäkuussa kaupunginhallituksen uudelleen valmisteluun palauttama asia saatiin nyt päätökseen. Uudet kriteerit astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Helsinki panostaa omaishoitoon ensi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.07.2017 12:34 -  Sanna Vesikansa
Toimiiko vanhusten kotihoito? Se huolestuttaa monia, minuakin. Kotihoito on kriittinen osa hoitoketjua. Henkilöstön jaksaminen ja ammattitaitoisen osaamisen saaminen ei ole itsestään selvää, kun kotihoidon maine on karu. Moni miettii, onko laadukasta hoitotyötä mahd...
Kuva: Helsingin kaupunki
26.06.2017 18:14 -  Sanna Vesikansa
Kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti palauttaa omaishoidon tuen uuteen valmisteluun ja vahvistettavaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Samalla palautettiin väliaikaisesti voimaan vanhat, ennen muutoksia voimassa olleet omaishoidon kriteerit. Omaishoido...
<<  <  1  >  >>