Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ketju on nyt koossa

Uusi lukuvuosi on alkamassa. Helsinkiläiset suomenkieliset peruskoulut ja lukiot sekä Stadin ammattiopisto aloittavat lukuvuotensa tämän viikon torstaina 10.8., ruotsinkielisissä kouluissa ryhdytään opintielle tiistaina 15.8.

Helsingissä on johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä nyt koossa vahva kasvatuksen ja koulutuksen ketju vauvasta vaariin – päiväkodista vapaaseen sivistystyöhön ilman yläikärajaa. Se merkitsee tilaisuutta hyödyntää tiloja ja henkilöstöä aikaisempaa paremmin. Yhtenäinen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen polku antaa myös mahdollisuuden havaita lasten erityisen tuen tarpeet aikaisemmin ja järjestää tukitoimia. Mitä aikaisemmin apua on tarjolla, sitä todennäköisempää, että oppiminen sujuu myöhemmin ilman tukea.

Ympäröivä maailma muuttuu nopeasti. Tänä syksynä koulunsa aloittavat lapset ovat työelämässä vielä 2070-luvulla. Vaikka emme tiedä, mitä osaamista silloin tarvitaan, pyrimme tarjoamaan parhaat mahdolliset valmiudet jatkuvaan uuden oppimiseen. Helsingin alakouluissa otettiin viime lukuvuonna käyttöön uudet opetussuunnitelmat, ja alkavana lukuvuonna myös yläkouluissa. Helsingissä rakennetaan tulevaisuuden koulua, jossa oppiminen nähdään avoimena, joustavana ja yhteisöllisenä.

Helsingissä oppiminen tapahtuu uuden opetussuunnitelman mukaan kaikkialla kaupungissa, ei vain luokkahuoneissa. Teknologia ei ole erillinen saareke vaan sulautuu luontevaksi osaksi oppimisympäristöä. Oppilaiden ei oleteta ottavan passiivisesti tietoa vastaan, vaan heitä rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. On hienoa havaita, että helsinkiläiset koulut lähtivät viime lukuvuonna innokkaasti toteuttamaan kaupungin yhteistä opetussuunnitelmaa ja omia koulukohtaisia suunnitelmiaan.

Suomalaista koulua arvostetaan ympäri maailmaa. Sen salaisuutena ovat hyvin koulutetut opettajat ja rehtorit. Helsingin rehtoreiden ja opettajien lukuvuosi on jo alkanut, ja minulla oli ilo osallistua aloitustilaisuuksiin. Oli hienoa nähdä opetuksen ammattilaisten ilo ja positiivinen energia alkavan vuoden kynnyksellä. Olemme valmiina ottamaan uudet ja vanhaat oppilaat ja opiskelijat vastaan. Erinomaista uutta lukuvuotta kaikille!JAA