Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Pia Pakarinen

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Koululaisten harrastamisella positiivisia vaikutuksia

Kouluterveyskyselyn tulokset viime lokakuulta olivat monella tapaa positiivisia helsinkiläisten koululaisten osalta! Lähes kaikilla koululaisilla on harrastus ja päihteiden käyttö on vähentynyt. THL:n julkaisemassa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä käy myös ilmi, että koulunkäynnistä pidetään, työrauha kouluissa on hyvä ja elämänhallinta on parantunut.

Saimme Helsingin tuloksista myös huonoja uutisia: ylipaino on lisääntynyt, liikkuminen etenkin toisen asteen opiskelijoiden kohdalla vähentynyt, 4.-5.-luokkalaiset kokevat liikaa kiusaamista ja koulukuraattoreiden ja -psykologien apua tarvitaan enemmän kuin sitä on tarjolla. Nuoret tarvitsevat moniammatillisten aikuisten apua – ketään ei saa jättää ilman kaivattua tukea. Myös koulujen henkilöstön hyvinvointi on tärkeää. Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa tukea nuorta paremmin opinpolulla. Koululaisten jaksamisesta huolehditaan samalla kun huolehditaan koulujen henkilökunnan jaksamisesta.

Harrastaminen tuo myönteisiä vaikutuksia monelle elämän osa-alueelle. Jo pitkään on tiedetty, että harrastukset korreloivat positiivisesti koulumenestyksen kanssa. Harrastaminen kehittää monipuolisia taitoja ja täydentää koulussa opittua. Harrastukset lisäävät sosiaalisia suhteita, kiinnittymistä yhteisöön ja vähentävät yksinäisyyden tunnetta. Mieli ja keho voivat paremmin etenkin liikuntaharrastuksien myötä, joita helsinkiläisnuorten pitäisi selvästi päästä harrastamaan enemmän.

Jokaisella lapsella tulee olla perheen tilanteeseen ja taustaan katsomatta mahdollisuus harrastaa. Harrastamisen mahdollisuuksiin panostaminen on arvokasta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lisäävää ennaltaehkäisevää työtä. Harrastustakuusta olemme linjanneet kaupunkistrategiassa.

Helsinkiläisten onnena ovat monipuoliset mahdollisuudet harrastaa eri lajeja ja taideaineita. Harrastustarjonnan määrä ei kuitenkaan yksin riitä, jos emme pysty oikeilla tavoilla mahdollistamaan harrastamista nuorille. Tämä tarkoittaa niin taloudellista mahdollistamista kuin harrastamisen kynnyksen madaltamista.

Liikkumattomuuteen on löydettävä ratkaisuja kaikilla toimialoilla; kaupunkiympäristössä, kouluissa, sosiaali- ja terveystoimessa ja kulttuurin ja vapaa-ajan alalla. Terveet elämäntavat opitaan nuorena, joten koululaisiin kannattaakin panostaa erityisesti. Kouluterveyskyselyn tuloksien mukaan alaluokilla noin puolet liikkuu tunnin päivässä. Lukiossa ja ammatillisessa puolestaan tunnin päivässä liikkuvien osuus on enää vain noin 15 prosenttia. Negatiivinen käänne, joka tapahtuu tässä välissä, on estettävä.

Koululuissa ja päiväkodeissa aiommekin tällä strategiakaudella lisätä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja hyödyntää erityisesti koulujen tiloja niin harrastuskäyttöön kuin muuhunkin kaupunkilaisten aktiviteetteihin. Kun vanhempien ei tarvitsisi erikseen kuskata lapsia harrastuksiin, helpottuu myös perheen arki. Koulujen tilat soveltuvat moneen. Kulttuuria ja liikuntaa voidaan helposti tuoda lisää myös koulupäivän sisään erilaisiin oppimistilanteisiin, kun koko kaupunki on oppimistilana koululaisille.

Otetaan me päättäjät, opettajat, vanhemmat ja järjestöt yhdessä haaste nuorten  harrastamisen ja liikkumisen edistämisestä!

Kouluterveyskyselyn tuloksista voi lukea täältä: https://www.hel.fi/tieke/kouluterveyskysely-fi/uutiset/Kouluterveyskysely-2017-tulokset-on-julkaistu
JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
20.11.2019 10:28 -  Pia Pakarinen
Helsingin kaupunki on toistuvasti hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa järjestää omassa oppilaitoksessaan, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutusta. Lupaa ei ole kuitenkaan myönnetty. Saimme jälleen kerran epämääräis...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.03.2019 14:32 -  Pia Pakarinen
Oleellinen osa työtäni varhaiskasvatuksen parissa ovat käynnit päiväkodeissa. Olen iloinen voidessani sanoa, että Helsingin päiväkodeissa työskentelee äärimmäisen sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Selvitysten mukaan Helsingissä 98 prosenttia lapsista pääsee päiväkoti...
Kuva: Helsingin kaupunki
01.03.2019 10:45 -  Pia Pakarinen
Osaavan työvoiman houkuttelu on elinehto Helsingin kilpailukyvyn kannalta. Kaupunkien kykyä houkutella osaajia arvioidaan mm. äskettäin julkaistussa Global Cities Talent Competitiveness Index (GCTCI) -vertailussa. Helsinki sijoittui tässä kansainvälisessä vertailussa tä...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.01.2019 13:31 -  Pia Pakarinen
Viime syksynä julkaistiin tulokset vuonna 1987 syntyneiden elämäntilanteesta. Me-säätiön ja THL:n tutkimus osoitti, että helsinkiläisten kolmekymppisten tausta sisältää vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla maassa. Todellinen kuva on Helsingissäkin rosoisempi.  Vaikk...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.01.2019 11:15 -  Pia Pakarinen
Tapasin Helsingin lukioiden opoja viime syksynä ja keskustelimme opinto-ohjaajien nykyisestä työnkuvasta. Opoilla on aivan liian vähän aikaa päivittää omaa tietämystään eri aloista ja osallistua jatkokoulutukseen samaan aikaan kun asetamme ohjaukselle entistä enemmän o...
Kuva: Helsingin kaupunki
05.09.2018 10:13 -  Pia Pakarinen
Yrittäjän päivää vietetään valtakunnallisesti tänään 21. kerran. Yhä useampi työskentelee työuransa jossain vaiheessa yrittäjänä. Vaikka kaikista ei tule yrittäjiä, yrittäjämäisestä toimintatavasta on jokaiselle hyötyä. Jokainen joutuu myymään omaa osaamistaan työnantaj...
Kuva: Helsingin kaupunki
22.08.2018 11:30 -  Pia Pakarinen
Miten tulla toimeen muiden ihmisten kanssa - se on elämän mittainen oppimispolku, joka alkaa jo päiväkodista. Arjessa tulee jatkuvasti tilanteita, joissa haastetaan kyky ottaa toiset huomioon, sietää erilaisuutta ja asettua toisen asemaan. Lapset oppivat aikuisilta. Ai...
Kuva: Helsingin kaupunki
12.04.2018 14:19 -  Pia Pakarinen
Uutisointi Puotilan ala-asteen sisäilmaongelmista nosti pari viikkoa sitten esiin vanhempien ja henkilöstön huolet koulutilojen terveellisyydestä. Sisäilmaongelmia käsiteltäessä on ennen kaikkea kysymys luottamuksesta. Luottamuksesta siihen, että tieto kulkee, ja luott...
Kuva: Helsingin kaupunki
16.02.2018 15:40 -  Pia Pakarinen
Hyvät nuoret, tämä on varmasti päivä, joka jää teille jännittävänä muistona mieleen loppuelämäksi. Onnittelut teille siitä, että olette päässeet opinpolullanne tähän vaiheeseen ja olette virallisesti vanhoja! Onnittelut myös vanhemmille ja isovanhemmille – tämä on yksi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
18.01.2018 14:53 -  Pia Pakarinen
Kouluterveyskyselyn tulokset viime lokakuulta olivat monella tapaa positiivisia helsinkiläisten koululaisten osalta! Lähes kaikilla koululaisilla on harrastus ja päihteiden käyttö on vähentynyt. THL:n julkaisemassa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä käy myös ilmi, et...
<<  <  1  2  >  >>