Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Pia Pakarinen

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Laadukas varhaiskasvatus kaipaa suunnitteluaikaa

Kutsuin joulukuussa 125-vuotiaan lastentarhanopettajakoulutuksen juhlavuoden merkeissä helsinkiläiset lastentarhanopettajat keskustelemaan ammattinsa roolista ja arjessa eteen tulevista haasteista.

Keskusteluissa todettiin, että uusi varhaiskasvatussuunnitelma on korostanut lastentarhanopettajan roolia. Opettajuuteen oppii vasta työssä. Opiskeluaikaiset ennakko-odotukset eivät vastaa kovin hyvin työn arkea. Mentorointi – kokeneen työparin saaminen rinnalle jokapäiväiseen arkeen – on tärkeää. Mentorointiin olemmekin Helsingissä panostaneet. Myös johtajan ja koko työyhteisön tuki ovat tärkeitä.

Keskeisenä asiana joka keskusteluryhmässä tuli esiin suunnitteluajan merkitys. Suunnitteluajalle kaivattiin selkeitä rakenteita ja nykyistä tarkempia ohjeita. Lapset ovat suunnittelun lähtökohta. Työtä ei voi suunnitella abstraktisti tai valmiiksi useampaa vuotta varten, vaan sen on perustuttava juuri sillä hetkellä päiväkodissa olevien lasten ja lapsiryhmien tarpeisiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tapaamisemme jälkeen keskusteltu suunnitteluajasta. Keväällä järjestetään tilaisuus, jossa käydään yhdessä esimiesten kanssa läpi tapoja ja hyviä käytäntöjä, joilla riittävä suunnitteluaika voidaan varmistaa.

Varhaiskasvatus näkyväksi vanhemmille

Pedagoginen dokumentointi tekee varhaiskasvatuksen näkyväksi vanhemmille. Kun toiminta sanoitetaan pedagogisen dokumentoinnin avulla, siitä pystytään keskustelemaan vanhempien kanssa. Se mahdollistaa myös itsearvioinnin. Pöydän ääressä keskusteltiin portfolioista, haastatteluista, piirustuksista, kuvaamisesta, videoimisesta sekä kuukausi- ja viikkokirjeistä. Osaamista ja hyviä käytäntöjä kannattaa jakaa päiväkotien kesken.

Olen saanut joiltain vanhemmilta palautetta siitä, miksi lapset opetetaan jo päiväkodissa käyttämään digivälineitä – eikö pitäisi lukea kirjaa? Olen käyttänyt esimerkkinä päiväkoti Merirastissa näkemääni opetustilannetta: lapset olivat käyneet metsäretkellä ja kuvanneet näkemiään lentäviä hyönteisiä. Retkellä hyönteiset menevät nopeasti ohi, mutta kun ne on kuvattu tabletilla, voidaan myöhemmin tutkia, mitä ne olivat. Retkiä tehdään siis edelleen, mutta niistä saadaan enemmän irti. Ja kirjojakin luetaan.

Keskusteluissa todettiin, että digitalisaatio edellyttää sekä välineitä että osaamista. Päiväkoteihin on syksyn mittaa ostettu tabletteja, ja niitä tarvitaan lisää. Mediakasvatus koettiin keskusteluissa uuden varhaiskasvatussuunnitelman ehkä vieraimmaksi mutta samalla hyvin kiinnostavaksi ja innostavaksi alueeksi, joka kaipaa ideointia, perehdytystä – ja aikaa.

Lapselle tukea tarpeen mukaan

Paljon keskustelua herätti myös kehityksen ja oppimisen tuki. Mitä inkluusio oikeasti tarkoittaa ja saako se maksaa? Keskustelussa päädyttiin viisaasti siihen, että lapsen tuki pitää rakentaa sen mukaan, mitä lapsi tarvitsee, eikä sen mukaan, mitä on tarjolla. Tuki pitää järjestää heti, kun tarve ilmenee.

Lastentarhanopettajat totesivat, että työn ilo syntyy siitä, että näkee lasten kehittyvän ja oman työn lasten kanssa tuottavan tulosta. Silloin työn kokee merkitykselliseksi. Työn ilo syntyy myös siitä, että voi vaikuttaa omaan työhönsä ja saa siitä palautetta. Tähän Helsingin kaupungin pitää työnantajana panostaa.
Hyvä arki muodostuu päiväkodissa siitä, että tehdään yhdessä ja otetaan jokaisen osaaminen käyttöön.

Kiitos keskusteluihin osallistuneille! Vien esiin tulleita asioita omalta osaltani eteenpäin päätöksenteossa.JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
20.11.2019 10:28 -  Pia Pakarinen
Helsingin kaupunki on toistuvasti hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa järjestää omassa oppilaitoksessaan, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutusta. Lupaa ei ole kuitenkaan myönnetty. Saimme jälleen kerran epämääräis...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.03.2019 14:32 -  Pia Pakarinen
Oleellinen osa työtäni varhaiskasvatuksen parissa ovat käynnit päiväkodeissa. Olen iloinen voidessani sanoa, että Helsingin päiväkodeissa työskentelee äärimmäisen sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Selvitysten mukaan Helsingissä 98 prosenttia lapsista pääsee päiväkoti...
Kuva: Helsingin kaupunki
01.03.2019 10:45 -  Pia Pakarinen
Osaavan työvoiman houkuttelu on elinehto Helsingin kilpailukyvyn kannalta. Kaupunkien kykyä houkutella osaajia arvioidaan mm. äskettäin julkaistussa Global Cities Talent Competitiveness Index (GCTCI) -vertailussa. Helsinki sijoittui tässä kansainvälisessä vertailussa tä...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.01.2019 13:31 -  Pia Pakarinen
Viime syksynä julkaistiin tulokset vuonna 1987 syntyneiden elämäntilanteesta. Me-säätiön ja THL:n tutkimus osoitti, että helsinkiläisten kolmekymppisten tausta sisältää vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla maassa. Todellinen kuva on Helsingissäkin rosoisempi.  Vaikk...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.01.2019 11:15 -  Pia Pakarinen
Tapasin Helsingin lukioiden opoja viime syksynä ja keskustelimme opinto-ohjaajien nykyisestä työnkuvasta. Opoilla on aivan liian vähän aikaa päivittää omaa tietämystään eri aloista ja osallistua jatkokoulutukseen samaan aikaan kun asetamme ohjaukselle entistä enemmän o...
Kuva: Helsingin kaupunki
05.09.2018 10:13 -  Pia Pakarinen
Yrittäjän päivää vietetään valtakunnallisesti tänään 21. kerran. Yhä useampi työskentelee työuransa jossain vaiheessa yrittäjänä. Vaikka kaikista ei tule yrittäjiä, yrittäjämäisestä toimintatavasta on jokaiselle hyötyä. Jokainen joutuu myymään omaa osaamistaan työnantaj...
Kuva: Helsingin kaupunki
22.08.2018 11:30 -  Pia Pakarinen
Miten tulla toimeen muiden ihmisten kanssa - se on elämän mittainen oppimispolku, joka alkaa jo päiväkodista. Arjessa tulee jatkuvasti tilanteita, joissa haastetaan kyky ottaa toiset huomioon, sietää erilaisuutta ja asettua toisen asemaan. Lapset oppivat aikuisilta. Ai...
Kuva: Helsingin kaupunki
12.04.2018 14:19 -  Pia Pakarinen
Uutisointi Puotilan ala-asteen sisäilmaongelmista nosti pari viikkoa sitten esiin vanhempien ja henkilöstön huolet koulutilojen terveellisyydestä. Sisäilmaongelmia käsiteltäessä on ennen kaikkea kysymys luottamuksesta. Luottamuksesta siihen, että tieto kulkee, ja luott...
Kuva: Helsingin kaupunki
16.02.2018 15:40 -  Pia Pakarinen
Hyvät nuoret, tämä on varmasti päivä, joka jää teille jännittävänä muistona mieleen loppuelämäksi. Onnittelut teille siitä, että olette päässeet opinpolullanne tähän vaiheeseen ja olette virallisesti vanhoja! Onnittelut myös vanhemmille ja isovanhemmille – tämä on yksi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
18.01.2018 14:53 -  Pia Pakarinen
Kouluterveyskyselyn tulokset viime lokakuulta olivat monella tapaa positiivisia helsinkiläisten koululaisten osalta! Lähes kaikilla koululaisilla on harrastus ja päihteiden käyttö on vähentynyt. THL:n julkaisemassa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä käy myös ilmi, et...
<<  <  1  2  >  >>