Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Pia Pakarinen

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Kielen oppiminen kannattaa aloittaa varhain!

Helsinki kansainvälistyy, ja kansainvälistyminen edellyttää tulevilta helsinkiläisiltä entistä parempaa kielitaitoa. Tieteen kieli on englanti, mutta kansainvälisessä kaupassa tarvitaan laajempaakin kielitaitoa. Maailma avartuu uudella tavalla, kun on mahdollista tutustua uusiin maihin ja ihmisiin näiden omalla kielellä. Kielellisen vuorovaikutuksen merkitys ei ole katoamassa.

Ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan Helsingissä ensi syksystä alkaen jo ensimmäiseltä luokalta. Helsinki on tässä edelläkävijä. Olemme halunneet seurata tutkimustietoa ja asiantuntijoiden suosituksia siitä, että kielten oppiminen on suotuisaa aloittaa varhaislapsuudessa. Pidän tätä merkittävänä askeleena helsinkiläisten lasten osaamisen tukemiseksi. Olen varma, että päätöksellä on kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia Helsingin kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen.

Tällä hetkellä pakollisen ns. A1-kielen opetus alkaa kolmannelta luokalta. Kielten opetuksen lisäys ei ole pois muiden aineiden opetuksesta, vaan oppilaille tulee lisää tunteja ensimmäiselle ja toiselle luokalle. Varhainen tutustuminen kieleen auttaa sen omaksumista tulevina vuosina.

Miksi kieltenopetuksen varhentaminen on järkevää?

Lapsen kehitykseen kuuluu erilaisia herkkyyskausia, jolloin lapsi oppii tiettyjä asioita helpommin kuin muulloin. Kun herkkyyskausi on ohitettu, taitoa on työläämpi saavuttaa. Kielen kehityksen intensiivisin herkkyyskausi ajoittuu 0-6 –ikävuoteen. Silloin kielet tarttuvat helposti leikin lomassa ja toiminnallisesti. Tutkimusten mukaan kielen luontaisen omaksumisen ikkuna alkaa sulkeutua 13-vuotiaana, ja sen jälkeen oppiminen edellyttää vahvempaa motivaatiota.
Varhennetulla kielten opetuksella luodaan perusta kielitaidolle, jota toivottavasti kartutetaan koko elämän ajan. Perusta on vankempi, koska kouluaikana on 2 vuotta enemmän aikaa oppia ensimmäistä vierasta kieltä.

Mitä kieliä on tarjolla?

Tällä hetkellä Helsingissä kolmannella luokalla valittavia A1-kieliä ovat englanti, ranska, saksa, ruotsi, espanja, kiina ja venäjä. Englannin valitsee Helsingissä 79,6 prosenttia oppilaista. Englanti säilyttänee suosionsa jatkossakin, mutta tavoitteena on saada jokaiselle alueelle myös muita kieliryhmiä, joille rakennetaan valmis koulupolku läpi peruskoulun ja lukion. Alkavalle luokalle pitäisi saada kokoon vähintään 15 oppilasta. Tulevat ekaluokkalaiset tekevät kielivalintansa tammikuussa.

Helsingissä ekaluokkalaisia opettaa jatkossa A1-kielen saloihin pääsääntöisesti joko kieltenopettaja tai kieleen erikoistunut luokanopettaja.

Miten uudistus toteutetaan?

A1-kielen varhaistamista on viety eteenpäin yhdessä koulujen rehtoreiden ja opettajien kanssa. Kerrokantasi-sivustolla on kaikki helsinkiläiset voineet ilmaista näkemyksiään. Palautteita tuli 614 kappaletta.  Eri alueilla on myös järjestetty infotilaisuuksia. Alueellista ja koulukohtaista kielitarjontaa on siis suunniteltu osallistamalla koulun henkilökuntaa ja kuntalaisia. Esitys kieliohjelman muutoksesta käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisen jaoston kokouksessa tiistaina 19.12.2017. Lisätietoja löytyy täältä

Kielten oppimisen iloa kaikille tuleville ekaluokkalaisille!
JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
20.11.2019 10:28 -  Pia Pakarinen
Helsingin kaupunki on toistuvasti hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa järjestää omassa oppilaitoksessaan, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutusta. Lupaa ei ole kuitenkaan myönnetty. Saimme jälleen kerran epämääräis...
Kuva: Helsingin kaupunki
20.03.2019 14:32 -  Pia Pakarinen
Oleellinen osa työtäni varhaiskasvatuksen parissa ovat käynnit päiväkodeissa. Olen iloinen voidessani sanoa, että Helsingin päiväkodeissa työskentelee äärimmäisen sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Selvitysten mukaan Helsingissä 98 prosenttia lapsista pääsee päiväkoti...
Kuva: Helsingin kaupunki
01.03.2019 10:45 -  Pia Pakarinen
Osaavan työvoiman houkuttelu on elinehto Helsingin kilpailukyvyn kannalta. Kaupunkien kykyä houkutella osaajia arvioidaan mm. äskettäin julkaistussa Global Cities Talent Competitiveness Index (GCTCI) -vertailussa. Helsinki sijoittui tässä kansainvälisessä vertailussa tä...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.01.2019 13:31 -  Pia Pakarinen
Viime syksynä julkaistiin tulokset vuonna 1987 syntyneiden elämäntilanteesta. Me-säätiön ja THL:n tutkimus osoitti, että helsinkiläisten kolmekymppisten tausta sisältää vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla maassa. Todellinen kuva on Helsingissäkin rosoisempi.  Vaikk...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.01.2019 11:15 -  Pia Pakarinen
Tapasin Helsingin lukioiden opoja viime syksynä ja keskustelimme opinto-ohjaajien nykyisestä työnkuvasta. Opoilla on aivan liian vähän aikaa päivittää omaa tietämystään eri aloista ja osallistua jatkokoulutukseen samaan aikaan kun asetamme ohjaukselle entistä enemmän o...
Kuva: Helsingin kaupunki
05.09.2018 10:13 -  Pia Pakarinen
Yrittäjän päivää vietetään valtakunnallisesti tänään 21. kerran. Yhä useampi työskentelee työuransa jossain vaiheessa yrittäjänä. Vaikka kaikista ei tule yrittäjiä, yrittäjämäisestä toimintatavasta on jokaiselle hyötyä. Jokainen joutuu myymään omaa osaamistaan työnantaj...
Kuva: Helsingin kaupunki
22.08.2018 11:30 -  Pia Pakarinen
Miten tulla toimeen muiden ihmisten kanssa - se on elämän mittainen oppimispolku, joka alkaa jo päiväkodista. Arjessa tulee jatkuvasti tilanteita, joissa haastetaan kyky ottaa toiset huomioon, sietää erilaisuutta ja asettua toisen asemaan. Lapset oppivat aikuisilta. Ai...
Kuva: Helsingin kaupunki
12.04.2018 14:19 -  Pia Pakarinen
Uutisointi Puotilan ala-asteen sisäilmaongelmista nosti pari viikkoa sitten esiin vanhempien ja henkilöstön huolet koulutilojen terveellisyydestä. Sisäilmaongelmia käsiteltäessä on ennen kaikkea kysymys luottamuksesta. Luottamuksesta siihen, että tieto kulkee, ja luott...
Kuva: Helsingin kaupunki
16.02.2018 15:40 -  Pia Pakarinen
Hyvät nuoret, tämä on varmasti päivä, joka jää teille jännittävänä muistona mieleen loppuelämäksi. Onnittelut teille siitä, että olette päässeet opinpolullanne tähän vaiheeseen ja olette virallisesti vanhoja! Onnittelut myös vanhemmille ja isovanhemmille – tämä on yksi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
18.01.2018 14:53 -  Pia Pakarinen
Kouluterveyskyselyn tulokset viime lokakuulta olivat monella tapaa positiivisia helsinkiläisten koululaisten osalta! Lähes kaikilla koululaisilla on harrastus ja päihteiden käyttö on vähentynyt. THL:n julkaisemassa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä käy myös ilmi, et...
<<  <  1  2  >  >>