Helsingin vuoden 2018 budjettiesityksessä 40 miljoonan euron määrärahalisäys kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa näkyy vahvasti panostus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Pormestari Vapaavuoren tänään julkistama talousarvioehdotus sisältää 40 miljoonan euron määrärahalisäyksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Olen erittäin iloinen siitä, että hyvin koulutusmyönteisen strategian lisäksi tulemme osoittamaan budjetissa rahoitusta tavoitteiden toteuttamisiksi. Tämä investointi on valinta, jonka Helsingin päättäjinä olemme halunneet tehdä.

Ensi vuoden budjetti mahdollistaakin Helsingin kaupunkistrategian toteutuksen aloittamisen vuonna 2018 muun muassa seuraavien tavoitteiden osalta:

  • lisätään myönteisen erityiskohtelun määrärahaa kouluille ja varhaiskasvatukseen (ns. pd-raha)
  • kaksinkertaistetaan englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä
  • aloitetaan ensimmäisen vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opettaminen jo ensimmäiseltä luokalta
  • laajennetaan kiinan kielen opetusta
  • tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta lapsille 5 vuoden iästä alkaen
  • säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus entisellään
  • jatketaan Stadin osaamiskeskuksen (yhdistää kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille) hyväksi ja tarpeelliseksi havaittua toimintaa.

Vuonna 2018 aloitetaan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman laatiminen tavoitteena saada esimerkiksi alle kouluikäiset maahanmuuttajalapset mahdollisimman kattavasti varhaiskasvatuksen piiriin sekä erilaisilla osaamis- ja koulutustaustoilla maahan tulevat nuoret ja aikuiset sopivaan koulutukseen ja työelämään.

Kiinteistöstrategian laatiminen kuuluu myös kaupunkistrategiassa päätettyihin keskeisiin tehtäviin. Investointiohjelmaan otettu 111,1 miljoonan euron lisäsumma on erittäin tärkeä panostus, jotta koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia ja uudisrakennuksia saadaan vauhdikkaasti eteenpäin. Korjausvelan hillitsemiseen käytetään runsas neljäsosa investointimenoista. Kiinteistöstrategiassa on etsittävä samalla myös uusia tapoja rakennuttamiseen, rakentamis- ja peruskorjausvaiheen valvontaan ja rakennusten kunnon seuraamiseen.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lähdemme toimialalla yhdessä koulujen, vanhempien, päiväkotien ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamaan tavoitteita!JAA