Suoraan sisältöön

Kuva: Helsingin kaupunki

Pia Pakarinen

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari

 

Kaikki kirjoitukset

Helsingin vuoden 2018 budjettiesityksessä 40 miljoonan euron määrärahalisäys kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa näkyy vahvasti panostus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Pormestari Vapaavuoren tänään julkistama talousarvioehdotus sisältää 40 miljoonan euron määrärahalisäyksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Olen erittäin iloinen siitä, että hyvin koulutusmyönteisen strategian lisäksi tulemme osoittamaan budjetissa rahoitusta tavoitteiden toteuttamisiksi. Tämä investointi on valinta, jonka Helsingin päättäjinä olemme halunneet tehdä.

Ensi vuoden budjetti mahdollistaakin Helsingin kaupunkistrategian toteutuksen aloittamisen vuonna 2018 muun muassa seuraavien tavoitteiden osalta:

  • lisätään myönteisen erityiskohtelun määrärahaa kouluille ja varhaiskasvatukseen (ns. pd-raha)
  • kaksinkertaistetaan englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä
  • aloitetaan ensimmäisen vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opettaminen jo ensimmäiseltä luokalta
  • laajennetaan kiinan kielen opetusta
  • tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta lapsille 5 vuoden iästä alkaen
  • säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus entisellään
  • jatketaan Stadin osaamiskeskuksen (yhdistää kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille) hyväksi ja tarpeelliseksi havaittua toimintaa.

Vuonna 2018 aloitetaan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman laatiminen tavoitteena saada esimerkiksi alle kouluikäiset maahanmuuttajalapset mahdollisimman kattavasti varhaiskasvatuksen piiriin sekä erilaisilla osaamis- ja koulutustaustoilla maahan tulevat nuoret ja aikuiset sopivaan koulutukseen ja työelämään.

Kiinteistöstrategian laatiminen kuuluu myös kaupunkistrategiassa päätettyihin keskeisiin tehtäviin. Investointiohjelmaan otettu 111,1 miljoonan euron lisäsumma on erittäin tärkeä panostus, jotta koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia ja uudisrakennuksia saadaan vauhdikkaasti eteenpäin. Korjausvelan hillitsemiseen käytetään runsas neljäsosa investointimenoista. Kiinteistöstrategiassa on etsittävä samalla myös uusia tapoja rakennuttamiseen, rakentamis- ja peruskorjausvaiheen valvontaan ja rakennusten kunnon seuraamiseen.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lähdemme toimialalla yhdessä koulujen, vanhempien, päiväkotien ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamaan tavoitteita!



JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Helsingin kaupunki
20.03.2019 14:32 -  Pia Pakarinen
Oleellinen osa työtäni varhaiskasvatuksen parissa ovat käynnit päiväkodeissa. Olen iloinen voidessani sanoa, että Helsingin päiväkodeissa työskentelee äärimmäisen sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Selvitysten mukaan Helsingissä 98 prosenttia lapsista pääsee päiväkoti...
Kuva: Helsingin kaupunki
01.03.2019 10:45 -  Pia Pakarinen
Osaavan työvoiman houkuttelu on elinehto Helsingin kilpailukyvyn kannalta. Kaupunkien kykyä houkutella osaajia arvioidaan mm. äskettäin julkaistussa Global Cities Talent Competitiveness Index (GCTCI) -vertailussa. Helsinki sijoittui tässä kansainvälisessä vertailussa tä...
Kuva: Helsingin kaupunki
24.01.2019 13:31 -  Pia Pakarinen
Viime syksynä julkaistiin tulokset vuonna 1987 syntyneiden elämäntilanteesta. Me-säätiön ja THL:n tutkimus osoitti, että helsinkiläisten kolmekymppisten tausta sisältää vähemmän syrjäytymisriskejä kuin muualla maassa. Todellinen kuva on Helsingissäkin rosoisempi.  Vaikk...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.01.2019 11:15 -  Pia Pakarinen
Tapasin Helsingin lukioiden opoja viime syksynä ja keskustelimme opinto-ohjaajien nykyisestä työnkuvasta. Opoilla on aivan liian vähän aikaa päivittää omaa tietämystään eri aloista ja osallistua jatkokoulutukseen samaan aikaan kun asetamme ohjaukselle entistä enemmän o...
Kuva: Helsingin kaupunki
05.09.2018 10:13 -  Pia Pakarinen
Yrittäjän päivää vietetään valtakunnallisesti tänään 21. kerran. Yhä useampi työskentelee työuransa jossain vaiheessa yrittäjänä. Vaikka kaikista ei tule yrittäjiä, yrittäjämäisestä toimintatavasta on jokaiselle hyötyä. Jokainen joutuu myymään omaa osaamistaan työnantaj...
Kuva: Helsingin kaupunki
22.08.2018 11:30 -  Pia Pakarinen
Miten tulla toimeen muiden ihmisten kanssa - se on elämän mittainen oppimispolku, joka alkaa jo päiväkodista. Arjessa tulee jatkuvasti tilanteita, joissa haastetaan kyky ottaa toiset huomioon, sietää erilaisuutta ja asettua toisen asemaan. Lapset oppivat aikuisilta. Ai...
Kuva: Helsingin kaupunki
12.04.2018 14:19 -  Pia Pakarinen
Uutisointi Puotilan ala-asteen sisäilmaongelmista nosti pari viikkoa sitten esiin vanhempien ja henkilöstön huolet koulutilojen terveellisyydestä. Sisäilmaongelmia käsiteltäessä on ennen kaikkea kysymys luottamuksesta. Luottamuksesta siihen, että tieto kulkee, ja luott...
Kuva: Helsingin kaupunki
16.02.2018 15:40 -  Pia Pakarinen
Hyvät nuoret, tämä on varmasti päivä, joka jää teille jännittävänä muistona mieleen loppuelämäksi. Onnittelut teille siitä, että olette päässeet opinpolullanne tähän vaiheeseen ja olette virallisesti vanhoja! Onnittelut myös vanhemmille ja isovanhemmille – tämä on yksi ...
Kuva: Helsingin kaupunki
18.01.2018 14:53 -  Pia Pakarinen
Kouluterveyskyselyn tulokset viime lokakuulta olivat monella tapaa positiivisia helsinkiläisten koululaisten osalta! Lähes kaikilla koululaisilla on harrastus ja päihteiden käyttö on vähentynyt. THL:n julkaisemassa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä käy myös ilmi, et...
Kuva: Helsingin kaupunki
11.01.2018 09:40 -  Pia Pakarinen
Kutsuin joulukuussa 125-vuotiaan lastentarhanopettajakoulutuksen juhlavuoden merkeissä helsinkiläiset lastentarhanopettajat keskustelemaan ammattinsa roolista ja arjessa eteen tulevista haasteista. Keskusteluissa todettiin, että uusi varhaiskasvatussuunnitelma on koros...
<<  <  1  2  >  >>