Suoraan sisältöön

Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä

Maailman saavutettavin palvelukartta

Kaupunginkanslian tietohallinnon palvelukarttatiimi

 

Kaikki kirjoitukset

Maailman saavutettavin palvelukartta - Saavutettavan palvelun toteuttamisen kulmakivet

Kirjoittaja: Palvelukartan tekninen projektipäällikkö Timo Tuominen


Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää kaikilta julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuuden huomioimista. Tämä on tietysti lähtökohtana ja tavoitteena Palvelukartankin uudistamisessa. Olemmekin tiimissä pohtineet, mitä kaikkea tämän vaatimuksen toteuttaminen kestävällä tavalla käytännössä tarkoittaa. Samat opit koskevat varmasti mitä tahansa verkkopalvelua jota kehitetään jatkuvasti eteenpäin vuosien ajan: 

1. Saavutettavuuden huomiointi on prosessi, ei erillinen tehtävä tai erikseen aikataulutettava työvaihe. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että nykyaikaisen palvelun kehitystyö ei varsinaisesti lopu koskaan, jolloin saavutettavuuttakaan ei voi varmistaa vain yhden kerran, "ennen julkaisua". 

2. Saavutettavuus on koko järjestelmän poikkileikkaava ei-toiminnallinen vaatimus joka on lopulta tarkennettava ja spesifioitava niin yksityiskohtaisesti, että vaatimusten toteutumista palvelun muuttuessa voi mahdollisimman pitkälle testata automatisoidusti. 

3. Edellä mainittu spesifiointi ja automaattiset testit on kuitenkin pakko tehdä joka palvelulle erikseen, koska esimerkiksi yleisäyttöinen WCAG-standardi eikä mikään muukaan kuviteltavissa oleva standardi ole minkään oikean projektin kohdalla riittävä. Erityisesti WCAG-vaatimusten automaattisesti testattavat osuudet eivät riitä varmistamaan saavutettavuutta. 

4. Automaattisten testien suurin hyöty tulee regressiotestauksesta, eli sen varmistamisesta että jo saavutettavaksi toteutetut ominaisuudet pysyvät sellaisina järjestelmän muuttuessa. Suuri osa saavutettavuusvaatimuksista ovat kuitenkin luonteeltaan palvelun käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä, eikä niitä voi lähtökohtaisesti testata ilman oikeita käyttäjiä. Ihanteellisesti osa käyttäjätestauksen kautta saaduista vaatimuksista voidaan kuitenkin lopulta ottaa osaksi vaatimusmäärittelyitä ja automaattista testausta, eli automaattisen ja inhimillisen testauksen näkökulmat tukevat toisiaan. 

5. Saavutettavuuden huomiointi vaatii erityisosaamista ja tukea tahoilta, jotka ovat nimenomaan saavutettavuuden asiantuntijoita. Heitä on konsultoitava kehitysprosessin alusta lähtien joka vaiheessa ja osana kehitystyötä. Kestävässä kehitysmallissa on kuitenkin oltava tavoitteena, että kehitystiimi itse oppii ja sisäistää saavutettavuusvaatimukset ja niistä tulee aidosti osa tiimin osaamista. Tämä oppiminen on ensisijaisena tavoitteena myös ulkopuolista asiantuntija-apua tilattaessa. Toki kriittisissä projektivaiheissa ulkopuolista apua voi edelleen käyttää saavutettavuuden varmistamiseen. 

6. Siitä työmäärästä, joka käytetään saavutettavuuden varmistamiseen käyttöliittymän teknisessä toteutuksessa, mahdollisimman suuri osa kannattaa kohdistaa yleiskäyttöisten ja saavutettavien käyttöliittymäkomponenttien toteuttamiseen. Tämä työ maksaa itsensä takaisin nopeasti. 

7. Saavutettavuudessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään komponenttien toteuttamisesta ja niistä koostetun käyttöliittymäkokonaisuuden teknisestä toiminnasta, vaan myös palvelun tietosisällöstä. Tekninen käyttöliittymäsovellus on useimmiten vain pieni osa sitä kokonaisuutta, jonka osat myötävaikuttavat palvelun saavutettavuuteen.JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
27.09.2019 14:49 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Kirjoittaja: Katri Koskinen, Lead Designer, CGI Muistan vieläkin monta koskettavaa tapaamista viime syksyltä, kun keräsimme palautetta Palvelukartasta erilaisilta ihmisiltä ympäri Pääkaupunkiseutua. Kuinka lämpimät halaukset sain senioreilta haastattelun päätteeksi. Ja ...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
03.09.2019 08:45 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Monet meistä pitävät itsestäänselvyytenä yksinkertaisia asioita, kuten oviaukosta läpi kulkemista, portaikon kautta siirtymistä seuraavaan kerrokseen tai mukavia istuimia odotustilassa. Tuhansille ihmisille pääkaupunkiseudulla nämä asiat eivät kuitenkaan ole mahdollisia...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
18.06.2019 14:18 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Helsinki rakentaa maailman saavutettavinta palvelukarttaa esimerkillisellä otteella palvelun omistajien, koodareiden, designerien ja suuren yleisön saumattomalla yhteistyöllä. Uuden rakentumista voi seurata ilolla ja oppien edellisten ja tulevien blogipostausten välityk...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
14.06.2019 09:22 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Mitä kaipaisit seuraavaksi Palvelukarttaan? hieman kehittyneemmän demo/testiversion Palvelun nimessä tai sen perässä pitäisi lukea kaupungin nimi k...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
14.06.2019 08:22 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Teksti: Otso Hannula, Nitor Verkkopalveluiden saavutettavuus puhuttaa tällä hetkellä, erityisesti ensi syksystä alkaen julkisia toimijoita velvoittavan Saavutettavuusdirektiivin takia. Tässä kirjoituksessa Nitor, Helsingin kaupunki ja Annanpura Oy esittelevät, miten saa...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
10.06.2019 13:45 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Kirjoittaja: Palvelukartan tekninen projektipäällikkö Timo Tuominen Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää kaikilta julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuuden huomioimista. Tämä on tietysti lähtökohtana ja tavoitteena Palvelukartankin uudistam...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
07.06.2019 13:18 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Mailman saavutettavinta palvelukarttaa tehdään myös helteillä. Oikeastaan sitä tehdään nyt niin ahkerasti, että blogin kirjoittaminen on jäänyt hieman taka-alalle. Lähipäivinä on kuitenkin tulossa mielenkiintoisia kirjoituksia. Kurkkaa, miltä uusi palvelukartta nyt näy...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
14.05.2019 12:20 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Mukavaa Maailman saavutettavuuspäivää 16.5.2019 Olemme saaneet arvokasta palautetta uudesta palvelukartasta. Kiitos teille. Palautetta otetaan edelleen kiitollisina vastaan. Palvelua on mukavampaa ja fiksumpaa kehittää, kun saamme siihen teidän käyttäjien näkemyksiä. An...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
07.05.2019 14:40 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Tulossa Juhannuksesta olemme vuorotellen lomilla. Työ jatkuu täydellä höyryllä elokuun alusta. Tullut Palvelukartan ensimmäinen testiversio julkaistu 3.5.2019 ...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
07.05.2019 14:39 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Kirjoittajat: Mirjam Heikkinen ja Henna Niemi Aikaisimmissa kirjoituksissa on pohdittu maailman saavutettavimman palvelukartan kehittämistä palvelukartan käyttöliittymän kautta. Helposti jää piiloon ja vähemmälle huomiolle itse mahdollistaja, eli tieto ja tiedon tuotta...
<<  <  1  2  3  >  >>