Suoraan sisältöön

Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä

Maailman saavutettavin palvelukartta

Kaupunginkanslian tietohallinnon palvelukarttatiimi

 

Kaikki kirjoitukset

Maailman saavutettavin palvelukartta - Maailman saavutettavuuspäivän terveiset

Mukavaa Maailman saavutettavuuspäivää 16.5.2019

Olemme saaneet arvokasta palautetta uudesta palvelukartasta. Kiitos teille. Palautetta otetaan edelleen kiitollisina vastaan. Palvelua on mukavampaa ja fiksumpaa kehittää, kun saamme siihen teidän käyttäjien näkemyksiä.

Annanpura testaa uutta palvelukarttaa koko kehityksen ajan, säännöllisin väliajoin, jottei mennä liian pitkälle väärään suuntaan. Saamme erinomaiset testausraportit ja korjausehdotukset, joista keskustelemme ensin yhdessä ja sen jälkeen toteutamme korjaukset.

Alla teille tutustuttavaksi Annanpuran viimeisin testausraportti, josta näkee millaisiin asioihin kehityksessä kiinnitetään huomiota saavutettavuuden näkökulmasta.

Palvelukartta / kommentteja

13.5.2019 / Tero Pesonen (tero.pesonen@annanpura.fi)

Kehitysversion haku ja muutkin jo toteutetut ominaisuudet toimivat yleisesti ottaen erittäin hyvin avustavilla teknologioilla. Kollegani Kimmo Sääskilahti, joka käyttää ruudunlukijaa natiivisti eikä edes voi toimia verkossa näönvaraisesti, arvioi myös käyttöliittymää omasta näkökulmastaan. Kimmo piti haun toteutuksesta ja selainkohdistuksen hallinnasta, joka hänestä palveli ruudunlukijan käyttötapaa hyvin. Eli tekemämme suunnittelu on jo tuottanut selvästi hedelmää ja tästä on hyvä jatkaa.

Ohessa joitain havaintoja, joita tein kehitysversiosta. 

Hyppylinkki

Hyppylinkin tulisi olla aina selausjärjestyksessä sivun aivan ensimmäinen elementti. Nyt hyppylinkki sijaitsee vasta Palvelukartta –logolinkin jälkeen.

Toimipisteen tietosivu

Yhteystiedot

Edellisessä tapaamisessa puheena olleet uudenlaiset yhteystiedot toimivat nyt mielestäni muuten hyvin, mutta ne näyttäytyvät hiukan epäyhtenevästi ainakin NVDA—ruudunlukijalle. Listan elementeissä, joissa on linkki, on nyt apuvälineen näkökulmasta kaksi erillistä linkkiä: Kuvake ja itse linkkiteksti.

Syynä näyttäisi olevan, että aukioloaikatiedossa ja puhelinnumerossa myös kuvakkeisiin liittyvä divi on linkkiroolin sisällä, ja kun siinä on lisäksi aria-label, niin ruudunlukija kuvaa ne erillisinä elementteinä, jos käyttäjä selaa näkymää elementeittäin. Toisin sanoen, ensin vastaan tulee linkki ”Lisätietoa aukioloajasta”, ja sen jälkeen linkki ”Aukioloajat (uusi välilehti)”. Jos näkymä on uusi (jolloin käyttäjä myös todennäköisimmin jäsentää sivua elementeittäin eikä suoraan linkeittäin), voi hän erehtyä klikkaamaan jo ensimmäistä linkkiä, eli kuvakkeen linkkiä, josta puuttuu välilehtitieto. Lisäksi linkki tulee suotta kahteen kertaan, mikä tekee näkymästä monimutkaisemman tuntuisen.

Samantyylinen ongelma toistuu heti puhelinnumerossa: Ensin on ”Puhelinnumero, linkki”, ja sitten itse puhelinnumero (”0123456..”) erillisenä linkkinä.

Kotisivu –linkin kohdalla toisaalta vastaavaa ongelmaa ei ole, koska siinä kuvake—diviltä puuttuu aria-label.

Ratkaisu: Luontevinta ruudunlukijan käyttäjän kannalta lienee, että muutkin linkilliset yhteystietotiedot koodataan, kuten kotisivutieto, jolloin ruudunlukija ei erottele tietoa kahdeksi elementiksi ja tiedot kuvataan aina yhdenmukaisesti.

Otsikkotasot

Tietosivun nimiotsikko (esim. ”Pikseli virtuaalipuisto”) on tasolla 3, kuten pitääkin. ”Yhteystiedot”, ”Sähköinen asiointi”, jne. alaotsikot tulisivat siten olla tasolla 4. Nyt ne ovat kaikki kolmostasoisia.

Paluulinkin apuvälinetekninen nimi

Kimmo, joka käyttää ruudunlukijaa täysin natiivisti ilman sivujen visuaalista tarkastelua, oli vahvasti sitä mieltä, että tietosivujen paluulinkin kuvaus voisi olla tarkempi, kuin pelkkä ”palaa”, sillä tässä hän koki sen epäselvänä. Keskustelimme siitä, että muistaakseni tällaiselle tietosivulle voi päätyä useampaakin eri reittä, eli edeltävä konteksti ei ole aina vakio. Kompromissina päädyimme ehdottamaan, että aria-label olisi ”Palaa edelliselle sivulle”, jolloin näkymässä ei tarvitse sitoutua tiettyyn edeltävään kontekstiin, mutta käyttäjälle on selvempää, että toiminto poistuu tietosivulta eikä palaa esimerkiksi kokonaan alkuun.

Tässäkin voi olla ongelmana, että jos tietosivulle päädytään toisen palvelun kautta, voi käyttäjä luulla, että linkki vie hänet takaisin kyseiseen palveluun. Toisaalta myös ”palaa” sisältää saman ongelman.

Jos kuvaus tuntuu toimivalta, sitä voisi käyttää muissakin palaa –linkeissä. Vaihtoehtoisena ajatuksena on luopua paluu –konseptista ja kuvatakin linkki nimellä ”sulje toimipistenäkymä”. Tällöin saattaa kutienkin syntyä epäselvä tilanne, jos paluuketjussa heti seuraavana tai myöhemmin vastaan tulee toinen ”alle” jäänyt toimipistesivu. Silloin välillä palataan (esim. hakutulossivulla) ja välillä suljetaan (toimipistesivulla), mikä voi olla liian hankalaa kognitiivisesti. Tästä voidaan vielä keskustella lisää, sillä kyseessä on palvelun hyvin keskeinen toiminto.

Palaa sivun alkuun –ankkurilinkki iPhonen VoiceOverilla

Sivujen sisäinen alkuun paluu –linkki ei jostakin syystä toimi iPhonen VoiceOver –ruudunlukijalla. Selainkohdistus ei siirry linkin klikkaamisesta huolimatta sivulla minnekään. Työpöytäkoneiden ruudunlukijat toimivat linkin kanssa oikein.

iOS VoiceOveriin on aiemminkin liittynyt ankkurilinkkien toimintaa koskevia bugeja. Koodi vaikuttaa oikealta, joten tässä voi olla kyse apuvälineen virheestä, jolle kehittäjä ei voi tehdä välttämättä mitään.

Sivun title –otsikko

Selaimen välilehdessä/ikkunassa näytettävä nimi (HTML title –attribuutti) tulisi dynaamisillakin sivuilla päivittää aina samaan tapaan, kuin uuden URL:n avaamisen yhteydessäkin tapahtuisi, jotta apuvälinekäyttäjälle muodostaa selvä kuva, milloin ja miten selainkonteksti vaihtuu. Toisin sanoen, kun käyttäjä esim. aktivoi jonkin toimipisteen linkin, ja siihen liittyvä tietosivu avautuu, tulisi HTML—sivun title päivittää vastaamaan uuden näkymän ensimmäistä eli korkeimman tason otsikkoa, tai otsikoista koostettua informatiivista yhdistelmää, kuten vaikkapa ”Toimipistesivu: Kallion kirjasto.”

Käyttäjä on mielessään avannut uuden sivun selaimeen, ja selain toimii tämän ajatustavan mukaisesti –  vaikka tosi asiassa sama sivu vain päivittyy dynaamisesti. Vastaavasti, kun käyttäjä palaa edelliseen näkymää – ts. hänen näkökulmastaan edelliselle sivulle – title muuttuu samaan tapaan esim. hakutulossivun mukaiseksi, ja käyttäjän ei tarvitse tietää tai välittää, mikä sivun todellinen, tekninen toteutustapa on.

Kieliattribuutti

Englanninkielinen sivuversio saa HTML:ssä edelleen lang=fi –määrityksen, joten ruudunlukija ääntää sivun englannin kieliset sisällöt suomeksi.

Edelliselle hakutulossivulle paluu, Firefox + NVDA

Ongelma koskee vain NVDA –ruudunlukijaa (2019.1.1 –versio) ja Firefox –selainta (63.0.3 –versio). Kun oheisen kuvakaappauksen tavoin käyttäjälle tarjotaan useampisivuinen tuloslistaus, ja käyttäjä on jollakin muulla, kuin listauksen ensimmäisellä sivulla (josta hänen tulisi voida palata edelliselle tulossivulle nuolipainikkeesta), niin NVDA kuvaa paluupainikkeen tilaksi aina silti epäaktiivinen. Painike ei tällöin myöskään esitä näppäimistökohdistuksen indikaattoria. Esimerkiksi kuvassa ”palaa edelliselle sivulle” painike on par’aikaa fokusoituna NVDA:lla, mutta sen ympärillä ei ole kohdistuksen osoittavaa kehystä.

Painikkeen voi silti aktivoida NVDA:lla sen statuksesta huolimatta, ja painike suorittaa oikean sivunäkymän päivityksen ja selainkohdistuksen siirron. Ilmiön syynä lienee, että NVDA ei jostakin syystä saa painikkeen päivitettyä statustietoa, kun elementin tila muutetaan epäaktiivisesta aktiiviseksi sivunäkymän päivityksen yhteydessä.

Kyseessä voi olla NVDA:n ja Firefoxin yhteiskäyttöön liittyvä bugi, sillä muut ruudunlukijat kuvaavat painikkeen tilan muutoksen oikein.

Tuloslistauksessa olevat ”vierityspainikkeet”

Kts. oheiset kuvakaappaukset.

Kun hakutuloslistauksen välilehtipainikkeet eivät mahdu kokonaan niille varattuun palstanleveyteen, tarjoaa käyttöliittymä kuvissa näkyvät vasemmalle ja oikealle osoittavat painikkeet, joilla näkymää voi vierittää sivusuunnassa. Painikkeet tulevat näkyviin ainakin zoomatussa (responsiivisessa) taitossa työpöytäselaimilla.

Painikkeisiin liittyy ensiksikin tekninen määritysongelma: Niitä ei ole nimetty apuvälineille, esimerkiksi aria-labelilla. Tosin apuvälineiltä painikkeet voisi piilottaa kokonaankin, etenkin, jos näkymä automaattisesti vierittyy sivulle, kun välilehti saa näppäimistökohdistuksen. Silloin painikkeiden kuvaukset eivät sekoita ruudunluvun käyttäjää ja näönvaraisesti näppäimistöllä toimiva käyttäjä näkee silti koko välilehden nimen liikkuessaan sivulla kontrollista toiseen.

Toiseksi painikkeet sotivat jossain määrin responsiivista designia vastaan. Käyttäjän on nyt vieritettävä näkymää vaakasuunnassa, jotta perus käyttöliittymäkontrollit paljastuvat kokonaan alhaisillakin zoomaustasoilla. Onko mahdollista, että painikkeista luovuttaisiin ja taitto muuttuisi mobiilimaisesti päällekkäinasetelluksi jo alhaisemmissa zoomaustasoissa? Vai näyttääkö se jopa epäselvemmältä, kuin nykyinen, vieritettävä taitto? Tätä voi ainakin kokeilla ja päättää sen mukaan.
JAA

Uusimmat kirjoitukset

Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
22.10.2019 08:04 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Luottamuksen arvoinen palvelu Kirjoittajat: Sanna Rauhala, Design anthropologist, CGI ja Anni Linturi, Designer, CGI Luottamus on avainsana silloin, kun palvelu otetaan osaksi omaa arkea. Luotanko siihen, että palvelu toimii? Entä siihen, että sen tarjoamat tiedot ovat ...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
27.09.2019 14:49 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Kirjoittaja: Katri Koskinen, Lead Designer, CGI Muistan vieläkin monta koskettavaa tapaamista viime syksyltä, kun keräsimme palautetta Palvelukartasta erilaisilta ihmisiltä ympäri Pääkaupunkiseutua. Kuinka lämpimät halaukset sain senioreilta haastattelun päätteeksi. Ja ...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
03.09.2019 08:45 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Monet meistä pitävät itsestäänselvyytenä yksinkertaisia asioita, kuten oviaukosta läpi kulkemista, portaikon kautta siirtymistä seuraavaan kerrokseen tai mukavia istuimia odotustilassa. Tuhansille ihmisille pääkaupunkiseudulla nämä asiat eivät kuitenkaan ole mahdollisia...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
18.06.2019 14:18 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Helsinki rakentaa maailman saavutettavinta palvelukarttaa esimerkillisellä otteella palvelun omistajien, koodareiden, designerien ja suuren yleisön saumattomalla yhteistyöllä. Uuden rakentumista voi seurata ilolla ja oppien edellisten ja tulevien blogipostausten välityk...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
14.06.2019 09:22 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Mitä kaipaisit seuraavaksi Palvelukarttaan? hieman kehittyneemmän demo/testiversion Palvelun nimessä tai sen perässä pitäisi lukea kaupungin nimi k...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
14.06.2019 08:22 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Teksti: Otso Hannula, Nitor Verkkopalveluiden saavutettavuus puhuttaa tällä hetkellä, erityisesti ensi syksystä alkaen julkisia toimijoita velvoittavan Saavutettavuusdirektiivin takia. Tässä kirjoituksessa Nitor, Helsingin kaupunki ja Annanpura Oy esittelevät, miten saa...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
10.06.2019 13:45 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Kirjoittaja: Palvelukartan tekninen projektipäällikkö Timo Tuominen Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää kaikilta julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuuden huomioimista. Tämä on tietysti lähtökohtana ja tavoitteena Palvelukartankin uudistam...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
07.06.2019 13:18 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Mailman saavutettavinta palvelukarttaa tehdään myös helteillä. Oikeastaan sitä tehdään nyt niin ahkerasti, että blogin kirjoittaminen on jäänyt hieman taka-alalle. Lähipäivinä on kuitenkin tulossa mielenkiintoisia kirjoituksia. Kurkkaa, miltä uusi palvelukartta nyt näy...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
14.05.2019 12:20 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Mukavaa Maailman saavutettavuuspäivää 16.5.2019 Olemme saaneet arvokasta palautetta uudesta palvelukartasta. Kiitos teille. Palautetta otetaan edelleen kiitollisina vastaan. Palvelua on mukavampaa ja fiksumpaa kehittää, kun saamme siihen teidän käyttäjien näkemyksiä. An...
Kuva: Tällä asenteella kohti esteitä
07.05.2019 14:40 -  Maailman saavutettavin palvelukartta
Tulossa Juhannuksesta olemme vuorotellen lomilla. Työ jatkuu täydellä höyryllä elokuun alusta. Tullut Palvelukartan ensimmäinen testiversio julkaistu 3.5.2019 ...
<<  <  1  2  3  >  >>