Lapset kehittämässä

Malmin lastenkodissa järjestettiin 16.5.2017 lasten ja aikuisten yhteinen kehittämispäivä. Kehittämispäivä järjestettiin jo kolmannen kerran. Kehittämispäivässä lapset saivat tuoda esille ajatuksiaan ja näkökulmiaan sekä oppia miten asioihin voi vaikuttaa, osallistumalla!

Tänä vuonna kehittämispäivän teemana oli osallisuus. Päivän ohjelman rakensi suunnitteluryhmä jossa oli mukana myös kaksi lasta. Toinen lapsista teki mainoksen päivästä joka jaettiin kaikille yli 12-vuotiaille lapsille. Päivän aluksi luotiin yhteiset pelisäännöt ja nautittiin aamujumpasta. Päivän teeman ympärillä työskenneltiin pienemmissä ryhmissä. Työskentelyjaksot olivat noin tunnin mittaisia. Päivässä oli tärkeää hyvä ruoka ja herkut sekä vapaa yhdessä oleminen.

Lapsen oikeus osallisuuteen kaikissa häntä koskevissa asioissa on suojattu vahvasti lainsäädännöllä. Osallisuuden kokemus konkretisoituu toiminnassa ja mahdollisuudesta olla mukana omien asioiden hoidossa.  Osallisuutta on myös se että lapsi saa itse valita osallistuuko vai kieltäytyykö osallistumisesta. Tilanteet voivat olla vaativia eivätkä ne aikuisillekaan ole monesti helppoja. Lapsella tulee aina olla mahdollisuus saada tietoa omista itseään koskevista asioista. Lastenkodissa järjestetään jokaisen lapsen kohdalla neuvotteluita ja lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä asioita lapsi toivoo siellä käsiteltävän. Oman mielipiteen ilmaisu on osallisuuden tukipilareita ja aikuisten tehtävänä on huolehtia että lapsen ääni ja kuulluksi tuleminen toteutuu. Lapsen tulee voida myös tehdä päätöksiä oman elämänsä suhteen niissä asioissa jotka ovat mahdollisia. Päätöksenteon vastuu kuuluu aikuisille mutta lapsen mielipide tulee selvittää.

Kehittämispäivässä lapset pohtivat osallisuutta monesta näkökulmasta. Aluksi pohdittiin lasten kokemuksia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.  Lapset kokivat että heidän mielipidettään kysytään monessa asiassa; kuukausiarviointiin, neuvotteluissa, sosiaalityöntekijä kysyy mielipidettä kotiharjoitteluihin liittyen, mitä ruokaa laitetaan lastenkodissa ym. Lapsille oli tärkeää että he saavat itse päättää mitä vaatteita pukevat päälle, mitä harrastavat tai yleensä mitkä ovat mielenkiinnon kohteet tai mistä milloinkin haluaa puhua. Lapsille oli tärkeää että heillä on kahdenkeskisiä tapaamisia omahoitajien kanssa jotta voi puhua  itselle tärkeistä asioista. Monet lapsista toivoivat että omahoitaja kertoo neuvottelussa lapsen puolesta asian jos itse ei pysty. Kiteytettäköön osallisuuden kokemuksesta yhden lapsen sanat ”Elämän suurin avain on oma itse”.


Osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudesta lapset toivoivat vielä enemmän mm. seuraavien asioiden suhteen. Lapset haluavat vaikuttaa sisääntuloaikoihin vielä enemmän, oman puhelimen käytöstä puhuttiin paljon, rajoitustoimenpiteiden suhteen lapset toivoivat vielä enemmän keskustelua vaihtoehtoisesta seuraamuksesta, ulkoilua enemmän aikuisten kanssa ja voisi vaikuttaa enemmän neuvotteluiden aikatauluihin ja sisältöihin.

Koska materiaalia päivästä tuli paljon olemme sopineet että kesäkuussa kokoontuu ryhmä johon kuuluu lapsia ja aikuisia jotka materiaalin pohjalta laativat Malmin lastenkodin lasten osallisuuden portaat. Päivästä jäi kaikille hyvä mieli ja kokemus vaikuttamisesta sekä osallisuudesta. Yhden nuoren sanat ovat meille kaikille tärkeitä: Aikuisten pitää kuunnella tarkkaan mitä nuori sanoo!
 
Blogin kirjoittaja Sari Hämäläinen, lastenkodin johtajaJAA