Kouluverkossa – I skolnätet

Opetusvirasto
 

Blogissa on näkökulmia opetusviraston palveluverkkoon ja sen kehittämiseen. Opetusviraston palveluihin kuuluvat esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus sekä ruotsinkielinen päivähoito.

I bloggen finns olika synpunkter på servicenätet och utvecklingen. Utbildningsverkets service omfattar förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasie- och yrkesutbildningen samt den svenska dagvården.

 

JAA