Helsinki muotoilumetropoli - Design Driven City

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto
 

Helsinki on muotoilukaupunki, joka myös itse hyödyntää muotoilua. Muotoilu on yksi kaupungin strategiaohjelmassa esille nostetuista avaintoimialoista. Helsingin kehittyminen muotoilukaupunkina on viimeisen 10 vuoden aikana tehdyn systemaattisen työn ansiota. Helsinki oli 2012 maailman designpääkaupunki ja kaksi vuotta myöhemmin Helsingille myönnettiin nimitys UNESCO City of Design.

Muotoiluun liittyvää kehitystyötä tehdään kolmella eri sektorilla:

  • Muotoiluosaaminen: muotoilun hyödyntäminen kaupungin palveluiden kehittämisessä
  • Muotoilu yritysten kasvun vauhdittajana: muotoilun hyödyntäminen pk-yrityksissä muilla avaintoimialoilla
  • Muotoilu ja kansainvälinen yhteistyö: Helsinki UNESCO City of Design, Helsinki Design Week

Helsinki - Design Driven City

Helsinki is a design city that also itself, as an organisation uses design. Design highlights as one of the key branches of business in the city’s strategy programme. The design competence of the city has been systematically build up over the last 10 years and via more than 600 different design cases. We have developed an understanding of how design can be embedded in the development of public services and how it can be mainstreamed to bring in the added value. In 2012 Helsinki was designated World Design Capital with the theme Open Helsinki – embedding design in life. Two years later Helsinki became the UNESCO City of Design.

Design Driven City development is an ongoing work that is done in 3 sectors:

  • Design as a source of renewal: using design in the development of the city and it’s services
  • Design as a source of competitiveness: increasing the use of design in SMEs
  • Design and international collaboration: Helsinki as a UNESCO City of Design, Helsinki Design Week

 

JAA