Finnish Courses 2.0

Kirjoittajana maahanmuuttajille suunnatun Infopankki.fi -palvelun verkkotoimitus
 

Vuonna 2007 päätetiin perustaa suomen kielen kursseja kokoava verkkopalvelu www.finnishcourses.fi. Sivusto on palvellut halukkaita kielenoppijia suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Vuoden 2018 alussa alkoi sivuston uudistamisprojekti. Tämä blogi kertoo siitä riemusta ja niistä haasteista, joita syntyy, kun julkishallinnossa tehdään verkkopalvelu työnimeltään Finnishcourses 2.0.

 

JAA