Suoraan sisältöön

Språk

Vi erbjuder årligen kurser i ett tjugotal språk. Detta läsår finns kurser i arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, japanska, jiddisch, kinesiska, latin, nederländska, nordsamiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska och tyska.

Vi erbjuder också ett integrationsprogram på svenska för invandrare, som inkluderar både språk- och samhällsstudier (SFI).

Nivåer, mål och innehåll

Våra språk är indelade i sex olika nivåer från A1 till C2 enligt Europarådets referensram för språk (se språkfärdighetsskalan HÄR). Inom många språk erbjuder vi kurser på alla nivåer. Om du vill göra ett självbedömningstest på nätet eller läsa mera om de olika nivåerna i språkguiden, så kan du göra det HÄR.

Observera också att Arbis språkkurser har utförliga mål- och innehållsbeskrivningar på ilmonet.fi.

Planeringsansvariga lärare:

Främmande språk förutom engelska och estniska
Anna Långstedt-Jungar, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 040 162 2516, (09) 310 494 82

Engelska, estniska, finska och svenska (beställda kurser)
Heidi Huovilainen, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn. 040 172 3737, (09) 310 494 85

Nordiska språk, svenska/Swedish, modersmål och litteratur 
Annette Jansson
, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80
 

 

 

DELA