Öppna universitetskurser

 

Ansvarig
Pia Nybom
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 7352, (09) 310 494 61
Studiehandledning enligt överenskommelse och då en ny studiehelhet inleds.
Allmän info och tenter:
Catarina Welin, tfn (09) 310 494 76
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
 
Kurserna hittar du HÄR.
Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). Grundstudierna omfattar minst 25 poäng och ämnesstudierna minst 60 poäng. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen ytterligare 120 poäng.
Läsåret 2018–2019 ordnar Helsingfors arbis studier i tillämpad pedagogik, skolpsykologi, utvecklingspsykologi och filosofi i samarbete med Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi (ÅA).

Kursfordringarna
Ämnesbeskrivningarna, kursfordringarna och tentlitteraturen för varje ämne hittar du på Ilmonet i samband med den aktuella kursen. Du hittar dem också i sin helhet på Centret för livslång lärandes webbsidor.
Om du studerar enligt Åbo Akademis fordringar finns noggrannare beskrivningar på adressen http://www.abo.fi/student/opuamnen
Kursbeskrivningar med upplysningar om kurslitteraturen finns också på Ilmonet.fi i samband med varje enskild kurs.

Kurslitteratur
Arbis bibliotek ligger på andra våningen. Här kan du låna kursböcker och studera. Biblioteket strävar efter att ha 1–2 exemplar av varje kursbok. Lånetiden är en vecka. Det går bra att förnya lånet om ingen annan reserverat boken. Om kursboken är utlånad eller inte finns i Arbis bibliotek samlingar rekommenderas att använda Helsingfors universitets bibliotek eller Helsingfors stadsbibliotek. Utskrifter kostar 50 c/kopia.
Fjärrlån
Det är möjligt att fjärrlåna kursböcker till Arbis bibliotek. Lämna in din beställning till biblioteket i god tid innan du behöver ditt material.
Fjärrlåneavgiften är 10 euro per bok. För mer information gällande fjärrlån kontakta biblioteket.

Öppettider under terminstid:
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00
fredag kl. 10.00–13.00
Utanför terminstiderna: måndag–torsdag
kl. 10.00–15.00.


Anmälan och avgifter till Åbo Akademi
När du följer Åbo Akademis undervisning på Arbis anmäler du dig under den första lektionen på en blankett som du får på Arbis. Du betalar både kursavgifter till Arbis och studieavgifter till Åbo Akademi. Kursdeltagare som är inskrivna för kandidat- eller magisterexamen vid Åbo Akademi under läsåret 2018–2019 betalar inte någon studieavgift utan endast en arrangörsavgift för att delta i Åbo Akademis öppna universitetskurser.
Både Arbis kursavgift och universitetets/högskolans studieavgift måste vara betalda för att du ska kunna delta i en kurs och för att studieprestationerna skall registreras vid Öppna universitet.
Mera information får du under den första lektionen på varje kurs.


Intyg
Åbo Akademi ger på begäran intyg över godkända tentamina. Mer information och kontaktinformation, http://www.abo.fi/student/opuintyg


Akademiska tentamina
Vissa kurser tenteras med hemarbeten, andra genom litteraturtentamen. Mera information får du av läraren på den första lektionen och vid behov också av de ÖU-ansvariga på Arbis.
Allmänna litteraturtenter ordnas på Arbis två till tre gånger per termin. Du har möjlighet att tentera vid tre på varandra följande tillfällen efter en avslutad kurs.
 
Anmäl dig till Arbis kansli senast två veckor före tentamen. Tentamensavgiften för extra tentamina och externa tentander är 30 €/tent. Dessutom kan i vissa fall en tilläggsavgift på 45 € tillkomma. Vid tentamen ska du kunna styrka din identitet med ett id-kort utfärdat av finländsk polismyndighet.

DELA