Natur, miljö, teknik och trafik

 

   

Hem och trädgård

 


Undervisningen ger kursdeltagarna aktuell kunskap om natur, miljö och trädgårdsskötsel. Dessutom ordnas kurser i olika hobbyn och i navigation.
 

Planeringsansvarig lärare:
Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77

DELA