Media och informationsteknik

 

Arbis IT erbjuder grund- och fortsättningskurser, fördjupade kurser och kurser för seniorer. Dessutom anordnas enskilda föreläsningar och kursdeltagarna får hjälp med speciella dataproblem vid handledd 
IT-rådgivning.

Planeringsansvariga lärare:
Maria Bergman
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn
040 536 1021, (09) 310 494 02 (från 1.9.2017)

Jan Amnell
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77Arbis IT erbjuder kurser på följande nivåer:

Grundnivå
På grundnivån får du grundläggande kunskaper i det ämne som behandlas. I regel behöver du inte speciella förkunskaper för att gå på dessa kurser.

Fortsättningsnivå 
På fortsättningsnivån bygger du på din kunskap i det ämne som behandlas. I regel behöver du för att få ut det mesta av dessa kurser ha vissa förkunskaper.

Rådgivning, temagrupper och verkstäder
Hit hör IT-rådgivning och -hjälp, datorverkstad, föreläsningar, klubb IDA och kortkurser inom vissa speciella områden.

DELA