Suoraan sisältöön

Människa, samhälle och kultur

Undervisningen i samhälle och historia ger invånarna i Helsingforsregionen möjligheter att följa med och reagera på samhällsutvecklingen. Undervisningen ger också kulturkunskap som stärker invånarnas identitet i ett globalt Helsingfors. Kurser ordnas för deltagare i alla åldrar.
 

Planeringsansvarig lärare:
Alexandra Ramsay, fil.dr
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89

 

 

DELA