Suoraan sisältöön

Litteratur, teater och modersmål

Arbis erbjuder film- och dramaklubbar och litteraturcirklar kring olika teman. Det finns verksamhet för olika ålders- och målgrupper, t.ex. barn, seniorer och invandrare. Inom modersmålet ordnas specialkurser som kreativt skrivande och att skriva lättläst. Det finns också prepkurser i modersmålet för abiturienter.

Planeringsansvarig lärare:
Annette Jansson, fil.mag.
E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80

 

 

DELA