Hoppa till innehållet

Invandrare Immigrants MaahanmuuttajatRead in English at the bottom of the page.
Please contact Arbis for more information via: integration@arbis.hel.fi


SFI – Svenska för invandrare

Du kan studera svenska på Helsingfors arbis.
Du kan gå en enda kurs, gå flera kurser eller gå ett av våra SFI-program.
Du kan anmäla dig till enskilda kurser på nätportalen ilmonet.fi.
Om du har en integrationsplan kan SFI-programmet vara en del av den.

Du kan få stöd för arbetslösa medan du går ett SFI-program, men då måste du få ett beslut om det av Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån).

Om du vill börja på ett SFI-program ska du först:

  •  göra en intervju på Luckan Integration
  •  delta i Arbis nivåtest

Boka tid för intervjun genom att kontakta Luckan.
e-post: integration@luckan.fi
besöksadress: Georgsgatan 27
Lucans webbsida 

Arbis nivåtest ordnas 17.8 klockan 10.00 i rum 13.
Om du vill kan du anmäla dig på förhand via Ilmonet. Där heter nivåtestet SFI Entrance test A200294.

SFI Integration 1–4

SFI Integration är en integrationskurs för dig som har en integrationsplan från AN-byrån.
På kursen studerar du 20 timmar i veckan, mest svenska.
Du studerar också samhällskunskap och arbetslivskunskap.
Du får individuell handledning och grupphandledning.
Du gör en språkpraktik och en arbetspraktik.

SFI-Integration 1 (A200371): nivå A0-A2.2
SFI-Integration 2 (A200372): nivå A2.1-B1.1
SFI-Integration 3 (A200373): nivå A2.2-B1.2
SFI-Integration 4 (A200857): nivå B1.2-B2.2


SFI Arbis studiepaket

(A200917, 60 €/termin)
Du har möjlighet att bygga ett kurspaket (16h/vecka).
Det kan bestå av språkkurser och övriga kurser som du har nytta av.
Du kan studera deltid med arbetslöshetsunderstöd ifall ditt paket godkänns av din tjänsteman på AN-byrån.
Obs! Du behöver inte vara kund på AN-byrån för att gå programmet SFI- Arbis studiepaket.

SFI-Läs och skrivkurs och Svenska för hemmaföräldrar

På grund av Corona ordnar Arbis inte SFI-Läs och skrivkurs eller Svenska för hemmaföräldrar under höstterminen. Dessa program kan inte förverkligas på distans.

Kultur och kaffe

Arbis är en mötesplats för människor från "hela världen". Kom och prata kring en kopp kaffe. Höstens presentationer och teman bl.a.: ”Min väg till Finland” – nyfinländare berättar och ”Vad betyder hälsa?” Tisdagar 15.9, 20.10 och 17.11 kl. 12.30 -14.00, rum 13. Mera information på nätportalen ilmonet.fi.

Get together

Kom och träffa de som studerar svenska på Arbis. Lunch och information om aktiviteter på svenska i huvudstadsregionen. Anmäl dig till: integration@arbis.hel.fi
Fredag 2.10 kl. 12-14 i Arbis kafé.

Studera svenska – tips för självstudier

Kom och ställ frågor om hur du kan studera svenska för att uppnå dina mål, vare sig det är att lära sig svenska snabbare eller klara provet i allmän språkexamen. Du får information om relevanta böcker, online material, applikationer och studieteknik.
Måndag 26.10 och 151. kl. 16.30-18.00 i rum 24.

Provet i Allmän språkexamen

Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i svenska på mellannivån.
Höstens prov hålls 14.11 och vårens 10.4. Provet på mellannivån kostar 140 €.
Mellannivån motsvaras av B1 och B2 i den europeiska referensramen för språk. I examen testas den funktionella språkfärdigheten både skriftligt och muntligt. Du kan avlägga provet oberoende av var och hur du uppnått din språkfärdighet. På Arbis mångsidiga språkkurser kan du fräscha upp och komplettera dina tidigare kunskaper före examen.
Du kan läsa mer om provet på studiebloggen Svenska på Arbis.

Anmälning till höstens prov 1–30.9 och till vårens prov 1–26.2. Anmälningen sker elektroniskt endast dessa datum på Utbildningsstyrelsens webbsida. Närmare upplysningar ger Heidi Huovilainen, tfn 09 310 494 85 och Arbis kansli, tfn 09 310 494 94.

Kontakt och frågor

Kontakta Arbis: integration@arbis.hel.fi eller 09 31049494 om du har frågor om de olika programmen.
Du hittar mer information om språkkrav och nivåer på Europass webbsida om gemensamma europeiska referensramen för språk.


In English

SFI–Swedish for Immigrants

You can study Swedish at Helsingfors Arbis.
You can take one independent course, several courses or participate in one of our SFI-programmes.
You can enroll onto independent courses at enrollment service ilmonet.fi.
If you have an integration plan, the SFI programme can be part of it.

You can receive unemployment benefits while taking a sfi-programme, but make sure you discuss this option with your TE officer (at a Public Employment and Business Services office).

To join a SFI-programme you need to:

  • book a time for an interview at Luckan Integration
  • participate in Arbis SFI-entrance test

Book a time for an interview at Luckan Integration:
e-mail: integration@luckan.fi
address: Georgsgatan 27
Lucan website

The SFI-Entrance test at Arbis is held on the 17th of August at 10:00 in room 13.

Please enrol for the test on Ilmonet (SFI-Entrance test A200294).

SFI Integration 1–4

SFI Integration is an integration course for students with an integration plan from the TE-office.
On this program you will study 20 hours a week, mostly Swedish.
You will also study Finnish society and Finnish-Swedish Networks.
You will get individual career coaching and group counselling.
You will do both a language internship and a work internship.

SFI-Integration 1 (A200371): level A0-A2.2
SFI-Integration 2 (A200372): level A2.1-B1.1
SFI-Integration 3 (A200373): level A2.2-B1.2
SFI-Integration 4 (A200857): level B1.2-B2.2

SFI Study blocks

(A200917, 60 €/term)
Design your own study block of 16h/week.
This can consist of language courses or other useful courses.
If you are unemployed, please discuss the possibility of doing the course as independent studies as part of your employment plan, with your TE-officer before enrolling on the course.
Please note: you do not have to be a TE client to enrol for SFI Study blocks.

SFI-Reading and writing skills and Swedish for parents

Due to the Corona virus Arbis will not offer SFI-Reading and writing skills or Swedish for parents during autumn 2020. These programmes can not be held successfully online.

Culture and Coffee

Arbis is a Meetingplace for people from “all over the world”. Join for a chat and a cup of coffee. On the agenda this autumn “My way to Finland” – newfinlanders’ stories and “What is Health?”. Tuesdays 15.9, 20.10 and 17.11 at 12.30–14.00, room 13. More information on enrollment service ilmonet.fi.

Get together

Get to know others who study Swedish. Lunch and information about Swedish activities in the Capital region.
Register to: integration@arbis.hel.fi
Friday 2nd October at 12:00–14:00 in Arbis café.

Study Swedish – tips for independent studies

Come and ask questions about how to study Swedish in order to reach your goals, whether it be to learn more Swedish faster or passing the National Language Exam. You will get information about relevant books, online material, applications and study techniques.
Mondays 26.10 and 15.1 at 16:30–18:00 in room 24.

The National Language Exam

The National Language Exam (level B1 and B2) is held at Arbis on 14 Nov. and 10 April.
You can register 1–30 Sept. for the Exam in autumn and 1–26 Feb. for the Exam in spring. Please note that you can register only on the following link https://yki.opintopolku.fi for the exam.
Info about the test on the Finnish Immigration Service’s website.
For more information, please contact Heidi Huovilainen on 09 310 494 85 or the Arbis Office on 09 310 494 94.
You can also read more about the test here: https://arbissvenska.wordpress.com/sprakexamen/

Contact and questions

For questions concerning the SFI programmes and courses, please contact Arbis office on 09 31049494 or integration@arbis.hel.fi
For questions concerning your language level, please check: https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr

Courses in English

Mental Health Resiliance

In the same way as physical health, your mental health can be trained up and strengthened. Positive mental health helps us through difficult times in life. The course provides information about mental health and how it can be strengthened and developed. Tution in English and Swedish.
A200914 A 22.10–26.11, Thursdays 12:30–14:00
A210230 B 14.1–18.2, Thursdays 12:30–14:00
Johanna Cresswell-Smith and Nonni Mäkikärki, room 13

English Mingle (41 €)

(A2–B1) We start by getting to know each other, then discuss things that are important to you in English. Hobbies, sports, food, family to begin with. We'll play simple fluency games and a short article will be given every week, but is not compulsory to complete.
A200710 8.9–1.12, Tuesdays 12:30–14:00
Dharmash Chavda, room 42

Communicating in a Modern World (41 €)

(B1) This course offers communicative tools in English where fun activities are included to make the learning process exciting and meaningful with songs, games, music, role plays, videos, conversations, etc.
A200715 8.9–1.12, Tuesdays 14:15–15:45
Kristabel Alvarado González, room 43