Hoppa till innehållet

Invandrare Immigrants MaahanmuuttajatRead in English at the bottom of the page.
Please contact Arbis for more information via: integration@arbis.hel.fi

Mat- och kultusmässa receptblad (pdf)

Arbis mat- och kulturmässa receptblad pärmbild

SFI – Svenska för invandrare

Du kan studera svenska på Helsingfors arbis.
Du kan gå en enda kurs, gå flera kurser eller gå ett av våra SFI-program.
Du kan anmäla dig till enskilda kurser på nätportalen ilmonet.fi.
Om du har en integrationsplan kan SFI-programmet vara en del av den.

Du kan få stöd för arbetslösa medan du går ett SFI-program, men då måste du få ett beslut av din kontaktperson
på TE-byrån/din kommuns Arbetstjänster.

Om du vill börja på ett SFI-program ska du först:

  •  göra en intervju på Luckan Integration
  •  delta i Arbis nivåtest

Boka tid för intervjun på Luckans bokningssida eller skicka e-post: integration@luckan.fi

Arbis nivåtest ordnas 11.8 klockan 10.00 i rum 13.
Om du vill kan du anmäla dig på förhand via ilmonet.fi.
Där heter nivåtestet SFI Entrance test A210495.

SFI Integration 1–5

SFI Integration är en integrationskurs för dig som har en integrationsplan från TE-byrån/din kommuns Arbetstjänster.
På kursen studerar du 20 timmar i veckan, mest svenska.
Du studerar också samhällskunskap och arbetslivskunskap.
Du får individuell handledning och grupphandledning.
Du gör en språkpraktik och en arbetspraktik.

SFI-Integration 1 (A210612): nivå A0–A2.2
SFI-Integration 2 (A210613): nivå A2.1–B1.1
SFI-Integration 3 (A210616): nivå A2.2–B1.2
SFI-Integration 4 (A210619): nivå B1.2–B2.1
SFI-Integration 5 (A210621): nivå B2.1–B2.2

SFI Arbis studiepaket

A210823 (60 €/termin)
Du har möjlighet att bygga ett kurspaket (max 16h/vecka).
Det kan bestå av språkkurser och övriga kurser som du har nytta av.
Du kan studera deltid med arbetslöshetsunderstöd ifall ditt paket godkänns av din tjänsteman på TE-byrån/din kommuns Arbetstjänster
Obs! Du behöver inte vara kund på TE-byrån/din kommuns Arbetstjänster för att gå programmet SFI – Arbis studiepaket.

Svenska för hemmaföräldrar

Det här är en kurs för dig som är hemma med ett barn mellan 10 månader och 3 år och vill lära dig svenska eller upprätthålla din svenska. Du lär dig vardagssvenska och får information om det finländska samhället och fritidsaktiviteter och hobbyer på svenska.
A210920 15.9–13.4, Wednesdays 10:00–11:30
Johanna Stjernberg

Get together

Kom och träffa de som studerar svenska på Arbis. Lunch och information om aktiviteter på svenska i huvudstadsregionen. Anmäl dig till: integration@arbis.hel.fi
1.10, fredag kl. 12–14 i Arbis kafé.

Provet i Allmän språkexamen

Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i svenska på mellannivån.
Höstens prov hålls 20.11 och vårens 23.4. Provet på mellannivån kostar 140 €.

Mellannivån motsvaras av B1 och B2 i den europeiska referensramen för språk. I examen testas den funktionella språkfärdigheten både skriftligt och muntligt. Du kan avlägga provet oberoende av var och hur du uppnått din språkfärdighet. På Arbis mångsidiga språkkurser kan du fräscha upp och komplettera dina tidigare kunskaper före examen.
Du kan läsa mer om provet på studiebloggen Studera svenska.
Anmälning till höstens prov 6–30.9 och till vårens 1–28.2. Anmälningen sker endast elektroniskt på Allmänna språkexaminas hemsida. Närmare upplysningar ger Heidi Huovilainen, tfn 09 310 494 85 och Arbis kansli, tfn 09 310 494 94.

Kontakt och frågor

Kontakta Arbis: integration@arbis.hel.fi eller 09 310 494 94 om du har frågor om de olika programmen.
Du hittar mer information om språkkrav och nivåer på Europass webbsida om gemensamma europeiska referensramen för språk.


In English

SFI–Swedish for Immigrants

You can study Swedish at Helsingfors Arbis.
You can take one independent course, several courses or participate in one of our SFI-programmes.
You can enroll onto independent courses at enrollment service ilmonet.fi.
If you have an integration plan, the SFI programme can be part of it.

You can receive unemployment benefits while taking a sfi-programme, but make sure you discuss this option with your officer at the employment services.

To join a SFI-programme you need to:

  • book a time for an interview at Luckan Integration
  • participate in Arbis SFI-entrance test

Book a time for an interview at Luckan Integration booking site or by
e-mail: integration@luckan.fi

The SFI-Entrance test at Arbis is held on the 11th of August at 10:00 in room 13.

Please enrol for the test on Ilmonet (SFI-Entrance test A210495).

SFI Integration 1–5

SFI Integration is an integration course for students with an integration plan from the TE-office.
On this program you will study 20 hours a week, mostly Swedish.
You will also study Finnish society and Finnish-Swedish Networks.
You will get individual career coaching and group counselling.
You will do both a language internship and a work internship.

SFI-Integration 1 (A210612): level A0–A2.2
SFI-Integration 2 (A210613): level A2.1–B1.1
SFI-Integration 3 (A210616): level A2.2–B1.2
SFI-Integration 4 (A210619): level B1.2–B2.1
SFI-Integration 5 (A210621): level B2.1–B2.2

SFI Study blocks

A210823 (60 €/term)
Design your own study block of 16h/week.
This can consist of language courses or other useful courses.
If you are unemployed, please discuss the possibility of doing the course as independent studies as part of your employment plan, with your TE-officer before enrolling on the course.
Please note: you do not have to be a client to the Employment services to enrol for SFI Study blocks.

Swedish Class for Parents - Svenska för hemmaföräldrar

This is a course for you who are at home with a child between 10 months and 3 years and want to learn Swedish and/or keep up your Swedish.
You’ll learn Swedish and receive information on the Finnish society and Swedish-language free-time activities and hobbies.
A210920 15.9–13.4, Wednesdays 10:00–11:30
Johanna Stjernberg

Get together

Get to know others who study Swedish. Lunch and information about Swedish activities in the Capital region.
Register to: integration@arbis.hel.fi
Friday 1st October at 12:00–14:00 in Arbis café.

The National Language Exam

The National Language Exam (level B1 and B2) is held at Arbis on 20 Nov. and 23 April.
You can register 6–30 Sept. for the Exam in autumn and 1–28 Feb. for the Exam in spring. Please note that you can register only on the following link https://yki.opintopolku.fi for the exam.
Info about the test on the Finnish Immigration Service’s website.
For more information, please contact Heidi Huovilainen on 09 310 494 85 or the Arbis Office on 09 310 494 94.
You can also read more about the test on the study blog: Study Swedish.

Contact and questions

For questions concerning the SFI programmes and courses, please contact Arbis office on 09 310 494 94 or integration@arbis.hel.fi
For questions concerning your language level, please check: https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr

Courses in English

Bringing your creative side at work (20 €)

Have you ever wondered how it would be to feel yourself at work? This is the question that we reflect on and explore in this course. The more you understand about your creative side, the more you become an individual who stands out in the work context through being your authentic yourself.
A220208 10.1–14.2, måndag kl. 16.30–18.00
Oana Velcu-Laitinen, rum 23