Hoppa till innehållet

Invandrare Immigrants MaahanmuuttajatRead in English at the bottom of the page.
Please contact Arbis for more information via: arbis.integration@hel.fi


SFI – Svenska för invandrade

är ett samlingsnamn för utbildningar och kurser för personer som har flyttat till Finland och vill lära sig svenska.
Vi erbjuder kurser på flera olika nivåer enligt Europarådets referensram för språk.
Du kan gå en enda kurs, gå flera kurser eller gå ett av våra SFI-program.
Du kan se alla våra kurser i svenska i kurskatalogen eller på nätportalen ilmonet.fi. 

Nivåtest

Innan du börjar integrationsutbildningen eller på ett studiepaket måste du göra ett nivåtest för att du ska bli placerad på en kurs som passar dig. Du behöver inga förkunskaper i svenska.
Höstens nivåtest ordnas 11.8.2022 klockan 9.00 i rum 13.
Anmäl dig till höstens nivåtest via ilmonet.fi (SFI Entrance test A220552) eller epost arbis.integration@hel.fi.
Vi svarar också på frågor och tar emot anmälningar per telefon: 09 310 494 94

Integrationsutbildning på svenska

är för dig som har en integrationsplan. Integrationsstudierna är gratis.
På kursen studerar du 20 timmar i veckan, mest svenska.
Du studerar också samhällskunskap och arbetslivskunskap.
Du gör en språkpraktik och en arbetspraktik.
Personlig handledning ingår också i integrationsstudierna.
Integrationsutbildningen startar i september varje år.
SFI-Integration 1 (A220611) nivå A0–A2.2
SFI-Integration 2 (A220612) nivå A2.1–B1.1
SFI-Integration 3 (A220613) nivå A2.2–B1.2
SFI-Integration 4 (A220614) nivå B1.2–B2.1

Vi följer den nationella läroplanen för integrationsutbildning 2022

Arbis studiepaket

är för dig som har bott längre i Finland (ingen integrationsplan). Studiepaketet är ett program där du själv bygger upp din utbildning. Det kan vara 11–16 h i veckan och innehålla förutom svenska också andra kurser från Arbis kursutbud som stöder inlärningen i svenska.
Programmet är öppet för alla och är dagstudier.
Du kan studera med arbetsmarknadsstöd om det ingår i din sysselsättningsplan.
En termin kostar 60 euro.
FI Arbis studiepaket (A220615) 60 €/termin

Svenska för hemmaföräldrar

är en kurs för dig som är hemma med ett barn mellan 10 månader och 3 år och vill lära dig svenska eller upprätthålla din svenska. Du lär dig vardagssvenska och får information om det finländska samhället och fritidsaktiviteter och hobbyer på svenska. Kursen är gratis och vi har också barnpassning under kursen.
A220790 7.9–12.4, onsdag kl. 11.00–12.30, Olga Kekkonen

Svenska kurser

Vill du läsa bara en kurs i svenska? Arbis ordnar flera enskilda kurser, både dagtid och kvällstid. Kurserna finns listade i katalogen, och du hittar dem på nätportalen ilmonet.fi. 

Get together

Kom och träffa de som studerar svenska på Arbis. Lunch och information om aktiviteter på svenska i huvudstadsregionen. Anmäl dig till e-postadressen: arbis.integration@hel.fi
30.9, fredag kl. 12–14 i Arbis kafé

Provet i Allmän språkexamen

Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i svenska på mellannivån.
Höstens prov hålls 19.11 och vårens 15.4. Provet på mellannivån kostar 140 €.
Mellannivån motsvaras av B1 och B2 i den europeiska referensramen för språk. I examen testas den funktionella språkfärdigheten både skriftligt och muntligt. Du kan avlägga provet oberoende av var och hur du uppnått din språkfärdighet. På Arbis mångsidiga språkkurser kan du fräscha upp och komplettera dina tidigare kunskaper före examen.
Anmälning till höstens prov 2–30.9. och till vårens prov 1–28.2.Anmälningen sker endast elektroniskt på Allmänna språkexaminas hemsida.  
Närmare upplysningar ger Heidi Huovilainen, tfn 09 310 494 85 och Arbis kansli, tfn 09 310 494 94.


Swedish for immigrants at Arbis

SFI (Swedish for immigrants) provides education and courses in Swedish for immigrants who want to integrate in Swedish or learn Swedish. We have programs and courses on different levels according to the European Framework of Reference for Languages. Swedish courses are listed in the catalogue and you allso find them at ilmonet.fi. 

Level test

Before you can start on the SFI Integration program or study blocks, you need to take a level test. You do not need previous knowledge of Swedish.
The level test is organized 11.8.2022 at 9:00 in the room 13 at Arbis. Please enroll for the level test at ilmonet.fi (A220552 SFI Level test) or by e-mail: arbis.integration@hel.fi. (For later enrolment, please contact us by e-mail).

SFI Integration

is an integration course for you who have an integration plan.
On this program, you will study 20 hours a week, mostly Swedish but you will have also courses about Finnish society and Finnish-Swedish networks.
The program includes individual career coaching and an internship of six weeks.
The program starts in September every year.
SFI-Integration 1 (A220611) level A0–A2.2
SFI-Integration 2 (A220612) level A2.1–B1.1
SFI-Integration 3 (A220613) level A2.2–B1.2
SFI-Integration 4 (A220614) level B1.2–B2.1

We follow the national curriculum for integration education, OPH-649-2022.

Swedish study blocks

are perhaps more suitable for you who have lived in Finland for a longer period. You design your own, maximum 16 hours per week Swedish program. In addition to courses in Swedish, your program can also include other useful courses from our catalogue supporting your language learning.
The studies are for everyone and during the day.
Swedish study block programs can be a part of your employment plan (you study with unemployment benefit), if you have an agreement from your employment counselor.
You do not have to be a customer at the employment office to study at Arbis.
The costs are 60 euro/semester.
SFI – Study blocks (A220615) 60 €/termin

Swedish for parents

is a course for you who are staying home with your child/children.
Your child/children is between 10 months and 3 years. You will learn Swedish, get to know other parents and receive information on the Finnish society and free-time activities and hobbies available in Swedish. We also provide babysitting during the class. You can enroll at ilmonet.fi or by e-mail: arbis.integration@hel.fi.
A220790 7.9–12.4, Wednesdays 11.00–12.30, Olga Kekkonen

Swedish courses

Do you want to study only one course in Swedish? Arbis organizes several individual courses, both daytime and in the evenings. These courses are listed in the catalogue and you allso find them at ilmonet.fi.

Get together

Get to know others who study Swedish. Lunch and information about Swedish activities in the Capital region.
Register to: arbis.integration@hel.fi
Friday 30th September at 12:00–14:00 in Arbis café.

The National Language Exam

The National Language Exam (level B1 and B2) is held at Arbis on 19 Nov. and 15. April.
You can register 2–30 Sept. for the Exam in autumn. You can register 1–28 Feb. for the Exam in spring. Please note that you can register only on the following link https://yki.opintopolku.fi/yki/ilmoittautuminen for the exam.
For more information, please contact Heidi Huovilainen on 09 310 494 85 or the Arbis Office on 09 310 494 94.

Contact and questions

If you have any questions about the Swedish programs, please contact:
arbis.integration@hel.fi or Arbis office on 09 310 494 94.


Stödmaterial för handledare och arbetsgivare

Välkommen till oss! Att handleda en person som inte har svenska eller finska som modersmål är ett handledarmaterial för handledare och arbetsgivare utvecklat av Arbis SFI (Svenska för invandrade) i samarbete med Ekvalita. Materialet riktar sig till personer som arbetar med, handleder och kommer i kontakt med personer med olika bakgrund.  I häftet finner du bland annat svar på hur du skapar en mera inkluderande arbetsplats och talar ett lättare språk.
Materialet finns även i videoformat på Arbis YouTube-kanal.

Välkommen till oss handledarmaterial (pdf)Mat- och kulturfestival 2022

Mat och kulturfestivalen på Arbis vill skapa samhörighet bland de studerande som kommer från andra länder. På kurserna i svenska har man berättat om sitt land och sin kultur. I undervisningsköket har matkulturerna stått i fokus, både de stude randes men också den inhemska. Här har man provat på många av de f inlandssvenska mattraditionerna och också provlagat rätter från sitt eget land. Provsmakningen har gjorts av studerande och Arbis personal – och rätterna har fått klart godkänt! Recepten har sedan finslipats tillsam mans med lärarna och finns nu i ett recepthäftet för alla att prova på.

Mat- och kultusmässa receptblad (pdf)

Arbis mat- och kulturmässa receptblad pärmbild