Hoppa till innehållet

Arbisbladet


utkommer en-två gånger per termin. Tidningen innehåller bl.a. aktuell information, artiklar om kurser och intervjuer med Arbis personal och kursdeltagare. Arbisbladet finns att få bl.a. på kansliet, i kaféet och i biblioteket samt på Arbis Östra i Stoa.
Om du har idéer till eller synpunkter på innehållet, kontakta   
kansliet, tfn 09 310 49494 eller kansliet@arbis.hel.fi

Arbisbladet 1/2021

Arbisbladet 1_2021 pärmbild

Arbisbladet hösten 2020

Pärmbild Arbisbladet höst 2020