Hoppa till innehållet

Arbisbladet


utkommer en-två gånger per termin. Tidningen innehåller bl.a. aktuell information, artiklar om kurser och intervjuer med Arbis personal och kursdeltagare. Arbisbladet finns att få bl.a. på kansliet, i kaféet och i biblioteket samt på Arbis Östra i Stoa.
Om du har idéer till eller synpunkter på innehållet, kontakta   
kansliet, tfn 09 310 49494 eller arbis(at)hel.fi

Arbisbladet 2/2021 (pdf)

parmbild Arbisbladet 2/21

Arbisbladet 1/2021 (pdf)

Arbisbladet 1_2021 pärmbild

Arbisbladet hösten 2020 (pdf)

Pärmbild Arbisbladet höst 2020