Arbis värderingar

 

Arbis vision
Ett Arbis för alla

Arbis verksamhetsidé
Helsingfors Arbis är ett öppet och inkluderande svenskt rum som ger invånarna möjligheter att inhämta nya kunskaper och färdigheter och att integreras på svenska. Arbis erbjuder upplevelser och gemenskap och främjar den finlandssvenska kulturen och kunskaper i svenska.

Arbis värderingar
Kursdeltagaren i fokus, kunskap som egenvärde, flexibilitet,
fördomsfrihet, mångfald, miljömedvetenhet och en levande och korrekt svenska.

Arbis miljöprogram
kan läsas HÄR

Arbis kvalitetshandbok
kan läsas HÄR

Hantverksläroplan
kan läsas HÄR

Integrationsläroplan
kan läsas HÄR

 

 

DELA