Hoppa till innehållet

Studera i en trygg miljö

För att trygga studierna på Arbis har vi minskat på antalet deltagare i grupperna och intensifierat städningen. Våra lokalvårdare desinficerar bland annat regelbundet handtag och ledstänger.

Det finns handdesi genast vid ingången och i alla klassrum. Lavoarer finns förutom på toaletterna i ändan av korridorerna i tredje och fjärde våningen.

Arbis önskar att alla använder munskydd i de situationer där närkontakter inte kan undvikas. Munskydd ska inte användas om det försvårar andningen betydligt, eller om det av andra hälsoskäl inte är möjligt att använda skydd.

Kursdeltagarna står själva för utgifter som införskaffandet och användningen av munskydd orsakar. Mindre bemedlade har möjlighet att hämta munskydd på stadens utdelningspunkter.

Uppmärksamma de andra kursdeltagarna i Arbis lokaler genom att hålla avstånd på 1–2 meter.

Stanna hemma om du har influensasymptom. Har du symptom ska du inte komma på kurs eller vistas i Arbis lokaler. Läs mer om coronasymptom.

Vi uppmuntrar alla att ta i bruk THL:s applikation Coronablinkern, som gör det lättare att upptäcka en eventuell exponering och kontrollera smittspridningen.

Det kan ske förändringar i undervisningen på kort varsel, så det lönar sig att följa med våra webbsidor.

Vi följer myndigheternas anvisningar gällande corona i all vår verksamhet.

Bildkonst och hantverk

Putsa de verktyg du använder i hantverks- och konstkurserna efter lektionen. Desinfektionsmedel finns i klassrummen. Du kan också använda skyddshandskar.

Föreläsningar

Antalet åhörare på våra föreläsningar har vi begränsat till 30 – hälften av det normala antalet. Vi strävar också efter att kunna strömma största delen av föreläsningarna så att du kan sitta bekvämt hemma i soffan och följa med dem, om du föredrar det.

Matlagning

Ta gärna med ett eget förkläde till matlagningskurserna. Alla jobbar mestadels enskilt men maten smakar hela gruppen på. Lärarna kommer att ha munskydd / visir. Använd skyddshandskar alltid då det är möjligt. Så här jobbar vi i undervisningsköket under coronatiden.

Motion

Dem som deltar i motionskurser uppmanar vi att lämna ytterkläderna i garderoben och gärna vara färdigt omklädda för gympan. Om du ändå vill byta om i omklädningsrummet, försäkra dig om att det inte finns flera än fem personer samtidigt i rummet. Ingång till gympasalen är från foajén och utgången sker via omklädningsrummen. Om din kurs är i festsalen, låt den föregående gruppen först komma ut innan du själv går in.

Ta gärna med en egen handduk att lägga på mattan eller ta med din egen matta. Tillsvidare används inga redskap i motionskurserna.

Musik

Var och en torkar av de instrument, notställ och annan utrustning som hen har använt. Desinfektionsmedel finns i klassrummen. Vi uppmanar alla att tvätta händerna före och efter lektionen. Spela helst på egna gitarrer. För solosång finns plexiglas tillhanda. Maxantalet kursdeltagare har sänkts i klassrummen för att möjliggöra säkerhetsavstånd. Större körer har i mån av möjlighet parallella övningsutrymmen och kan öva i mindre grupper.