Hoppa till innehållet

Praktisk information

Helsingin työväenopisto och Helsingfors arbis

Kursavgifterna från 1.8.2020      

Antal timmar/antal lektioner     
Kursavgift €
01–4  
10,00
05–12   
16,00
13–20 
27,00
21–28
38,00
29–36 
50,00
37–46 
64,00
47–56
74,00
57–66  
84,00
67–78
94,00
79–91
102,00
92–
120,00

                                                     
Beställda kurser 100,00 €/lektion.

Studerande som anmäler sig till en kurs när kursen redan har pågått mer än halva tiden betalar halva kursavgiften. En halverad avgift är ändå som lägst 12 euro. Halverade och avvikande kursavgifter rundas av till fullt eurobelopp.  

Allmänna föreläsningar är avgiftsfria.  

Avvikande kursavgifter

Den lägsta halverade avgiften är 16 euro.  

De avvikande kursavgifterna och principerna för hur de bestäms är följande:

 • Grundavgiften x 0,5 t.ex. handikappade och andra specialgrupper, kurser som till sin karaktär är allmänna föreläsningar, grupper som uppträder under institutens evenemang.
 • Grundavgiften x 0,5 kurser för invandrare.
 • Grundavgiften x 0,5 kurser för äldre människor.
 • Grundavgiften x 1,5 gymnastikkurser och kurser som det är dyrare än normalt att arrangera (t.ex. sjöfartskurser och kurser inom öppna universitet samt kurser där två lärare undervisar under största delen av lektionerna).
 • Institutets rektor beslutar om övriga kursavgifter som avviker från de normala (t.ex. specialprissatta kurser) samt om avgiftsfria kurser såvida det inte bestämts på annat sätt.


Nedsatt avgift för enskilda studerande

Den lägsta halverade avgiften är 16 euro. Kursavgift till halverat (1/2) pris beviljas studerande som vid anmälningen till kursen

 • är arbetslösa
 • är arbetslösa som får utbildningsstöd
 • får alterneringsersättning
 • är beväring eller civiltjänstgörare
 • får moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller hemvårdsstöd
 • har ett giltigt beslut om utkomststöd
 • är studerande med ett giltigt studentkort eller ett intyg över studierna av sin läroanstalt
 • syskonrabatt ges efter skriftlig anhållan till barn under 16 år.

Rabatterade avgifter gäller inte kurserna i matlagning och vattengymnastik.

Nedsättning av eller befrielse från avgiften gäller inte avgifterna för kursmaterialet. 

Nämnden har fattat separata beslut om delegering av befogenheter vad gäller kursavgifterna.

Vid nedsättningen av kursavgiften kan inte fler än en nedsättningsgrund användas. Om en kursavgift är nedsatt enligt grunden grundavgiften x 0,5 (se punkt 3) beviljas inga andra nedsättningar.

För specialprissatta kurser beviljas varken nedsatt avgift eller befrielse från avgiften.  

Studiesedlar

På grund av extern finansiering från Utbildningsstyrelsen, s.k. studiesedlar, kan Arbis erbjuda ett visst antal kurser till en lägre kursavgift. De här kurserna riktar sig läsåret 2022–2023 till invandrare och seniorer.    

Kurser inom öppna universitetet; kursavgifter och förhörsavgifter

För kurser inom öppna universitet tas avgiften ut enligt grunden 1,5 x grundavgiften (se punkt 3d). Om det ingår föreläsningsförhör tas ytterligare ut en provavgift på 5 euro, Avgiften omfattar ett förhör och två omförhör.

Provavgiften för litteraturförhör är 15 €. Avgiften omfattar tre förhörsgånger per litteraturförhör.

Om det ingår essä- eller inlärningsuppgifter i kursen tas en tilläggsavgift på 15 euro ut för granskningen av uppgiften.

Avgifter för kopiering, material m.m. samt inträdesavgifter

Nämnden berättigar rektorn att besluta om avgifterna för kopiering, material och motsvande samt att enligt egen bedömning bestämma om inträdesavgifterna för uppvisningar i institutets lokaler. En del av de insamlade inträdesavgifterna kan enligt rektorns beslut användas till kostnaderna för den uppträdande gruppen och uppvisningen.

Så här betalar du för din kurs

Du kan betala dina kurser via ilmonet eller genom att få en räkning på posten.

När du har fått räkningen kan du betala den på kansliet. Det går bra att betala kontant, med bankkort eller med kreditkort.

En betald avgift återbetalas inte.

Meddela kansliet om räkningen ska skickas till en annan adress än din hemadress. Du når oss på numret 09 310 494 94 eller på adressen: arbis(at)hel.fi.

Vissa kurser går hela läsåret, alltså både höstterminen och vårterminen. De kurserna faktureras i två rater, hälften på hösten och hälften på våren.

Om du har anmält dig till en helårskurs men bara vill gå höstterminen måste du meddela det till kansliet innan vårterminen börjar. Om du inte har meddelat det när vårterminen börjar måste du betala för båda terminerna.

Om du inte betalar din kurs i tid får du en påminnelse, och måste betala en påminnelseavgift på 5 euro.

Om du fortfarande inte betalar för kursen går avgiften till indrivning.

Rabatt på kurser

Du kan ansöka om rabatt på våra kursavgifter ifall du:
• är arbetslös
• är föräldraledig
• är alterneringsledig
• är studerande
• gör civiltjänst
• gör värnplikt
• får vårdbidrag
• får utkomststöd. 

Kontakta i så fall kundtjänsten.
Man kan inte få rabatt på kurser för seniorer och invandrare, eftersom de kurserna redan har nedsatt pris för alla deltagare. Man kan inte heller få rabatt på kurserna i matlagning och vattengymnastik.

Om du vill annullera din anmälan

Meddela kansliet om du ändrar dig och inte vill gå en kurs som du har anmält dig till, eller om du vill sluta gå en kurs som du redan har börjat på.

Det räcker inte att meddela läraren eller att låta bli att betala för kursen. Om du meddelar kansliet för sent måste kursavgiften betalas.

Meddela kundtjänsten:
– en vecka innan kursen börjar om det är en kortkurs med sex eller färre lektioner
– två veckor innan kursen börjar om det är en matlagningskurs
– senast efter den första kursveckan om det är en kurs med fler än sex kursgånger

Om kursen redan har börjat när du anmäler dig kan du ta tillbaka din anmälan inom två veckor efter det att du har anmält dig.

Du kan ringa till kundtjänsten på numret 09 310 494 94 eller mejla oss på adressen: arbis(at)hel.fi.

Du kan också besöka Arbis kansli på Dagmarsgatan 3.

Frånvaro

Du behöver inte meddela om du är borta en eller ett par gånger från en kurs, men nog om du kommer att vara borta en längre tid. Särskilt om du går på en kurs med väldigt få deltagare är det bra att meddela om du är borta ett par gånger. På några kurser kan du förlora din kursplats om du är borta, i så fall står det i kursinfon. 

Ändringar i kursprogrammet 

Ibland måste en kurs ställas in, men ibland lägger vi också till kurser efter att katalogen gått i tryck. På webben och via kansliet får du alltid den senaste informationen.

En kurs ställs in om det är alltför få som har anmält sig till den. De som har anmält sig till kursen får i så fall meddelande om detta via sms eller e-post.

En kurs kan också avbrytas mitt i, om de som faktiskt deltar i kursen är för få, även om tillräckligt många har anmält sig.

Om läraren blir sjuk eller av en annan orsak inte kan hålla en lektion försöker vi ordna med en vikarie. Om det inte lyckas måste vi ställa in lektionen. Det är viktigt att vi har ditt telefonnummer så att vi kan meddela dig om en lektion blir inställd! Om du får ett nytt telefonnummer ska du komma ihåg att ge det till kundtjänsten.

Tyvärr kan vi inte sänka priset för kursen ifall att en lektion blir inställd.

Behöver du ett intyg?

Om du vill kan du få ett intyg över att du har gått en kurs på Arbis, det kostar ingenting. Tala med din lärare i slutet av kursen.

Intyg för kurser från ett tidigare år kostar 10 euro.

Regler på Arbis

Som kursdeltagare förväntas du komma i tid till lektionen och uppträda sakligt.


Så här tar du dig till Arbis

Allmänna kommunikationsmedel

Till Arbis kommer du enkelt med spårvagn och buss. Från hållplatserna vid Nationalmuseet är det bara 200 m till Arbis. Från Kampen och järnvägsstationen är det ca 10 minuter till fots.

Parkering

Arbis har tyvärr inga parkeringsplatser för kursdeltagare. Gatuparkeringen i de omgivande kvarteren är avgiftsbelagd.

Taxi

Det finns en taxistation strax nedanför Arbis. Arbis vaktmästare kan hjälpa till med att ringa en taxi.

Till Arbis i rullstol

Till Arbis kan du komma i rullstol. Alla rum är tillgängliga. Arbis har också en rullstol som du kan låna. Ring i så fall i förväg till vaktmästaren, tfn 09 310 494 92.

Bra att veta

Barn på kurs

Institutets kurser är i första hand riktade till vuxna men Arbis ordnar också familjekurser och kurser för barn och ungdomar. Till familjekurserna anmäls alltid både barnet och den vuxna.

Försäkring

Varken vuxna eller minderåriga kursdeltagare är försäkrade av institutet. Därför är det viktigt för den som t.ex. går på en slöjdkurs att ha en egen olycksfallsförsäkring..

Kunddatorer

Det finns internetanslutna datorer i biblioteket. På dem du kan göra snabba besök på internet, t.ex. googla, kolla e-post eller sköta bankärenden. Ifall du vill skriva ut ett dokument kan du göra det i biblioteket  för 50 c/ark. 

Pappersinsamling/avfallssortering

För att främja en hållbar utveckling sorterar Arbis sitt avfall. På varje våning finns sorteringskärl för bioavfall, papper, kartong, plast, metall och glas.

Presentkort

I kansliet kan du köpa presentkort som kan användas till en eller flera kurser. Du bestämmer själv summan för presentkortet.

Trådlöst nätverk

Arbis har ett trådlöst nätverk Stadinet som täcker hela huset och kan användas utan avgift av alla Arbis besökare. Nätverket är tillgängligt utan lösenord.

Hyr rum på Arbis!

Planerar du ett seminarium eller något evenemang? Kanske Arbis kunde vara ett lämpligt ställe att arrangera det på. Allmännyttiga ideella föreningar och ad hoc-arbetsgrupper får under läsåret 2022–2023 använda Arbis lokaler för att hålla möten utan att betala hyra. Närmare information får du i kansliet, tfn 09 310 494 94, arbis(at)hel.fi.