Biblioteket

Välkommen till Arbis bibliotek –
på Dagmarsgatan 3, andra våningen
från och med 4.9. 

Vi har högaktuella böcker, tidskrifter och dagstidningar att låna och läsa. Följ gärna vad som händer på biblioteket vi Facebook: Helsingfors arbis Bibliotek.
Varmt välkommen.

Öppet under terminerna
 11.9–9.12. 2017 och 8.1–14.4.2018
 Måndag–torsdag kl. 10.00–19.00,  
 fredag kl. 10.00–13.00.
Utanför terminerna  
 måndag–torsdag kl. 10.00–15.00,
fredag kl. 10.00–13.00.
 

Studierummet följer bibliotekets öppettider.