Suoraan sisältöön

Planeringsansvariga lärare

 

Bildkonst, formgivning och fotografering
        Hans-Peter Holmstén, konstkand.
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 509 0976, (09) 310 494 73

Hantverk         
        Beatrice Blomster (Anna Valkeakari, moderskapsledig)
         E-post:
fornamn.efternamn@hel.fi
        Tfn 040 334 5113, (09) 310 494 78

Hem och trädgård
        Jan Amnell
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77

Hushåll   
        Ghita Henriksson, ped.mag,   
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 334 5114, (09) 310 700 82

Litteratur, teater och modersmål,
nordiska språk, svenska/Swedish
  
         Annette Jansson, fil.mag,
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80

Media och informationsteknik
        Maria Bergman (från 1.9.2017)
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 536 1021, (09) 310 494 02

        Jan Amnell
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77

Motion, hälsa och välmående
         Birgitta Lindberg, fys.ter.
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74

Musik
         Anna Weber-Länsman, mus.mag.
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 172 3735, (09) 310 494 79

Människa, samhälle och kultur
Öppna universitetskurser
        
Alexandra Ramsay, fil.dr
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89

Natur, miljö, teknik och trafik
        Jan Amnell
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77

Språk
     Engelska, estniska, finska och
    svenska (beställda kurser)

         Heidi Huovilainen, fil.mag.
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn. 040 172 3737, (09) 310 494 85

    Främmande språk
    förutom engelska och estniska

         Anna Långstedt-Jungar, fil.mag.
        E-post: fornamn.efternamn@arbis.hel.fi
        Tfn 040 162 2516, (09) 310 494 82
         

DELA