Suoraan sisältöön

Tjänsteinnehavarbeslut

Stadens tjänsteinnehavares beslutsprotokoll har publicerats på internet fr.o.m. november år 2013. Tjänsteinnehavarna fattar beslut gällande sin egen rotels ärenden.

Tjänsteinnehavarbeslut enligt avdelning år 2015.

Arbis rektor

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda på stadens registratorskontor på fredagar, eller om registratorskontoret då är stängt, därpåföljande vardag.