Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Fostrans- och utbildningsnämnden vid Helsingfors stad definierar Arbis verksamhet, prioriteringar och mål så att de är förenliga med stadens mål.

Nämndens uppgift är att: 

  • Att se till att Arbis verkar inom ramen för den förstärkta budgeten och i enlighet med de mål som fastställs av kommunfullmäktige och stadsstyrelsen,
  • Att godkänna Arbis mål och övervaka genomförandet av dem
  • Godkänna läroplanen och bestämma undervisningens tyngdpunkt
  • Besluta om priser, avgifter, hyror och ersättningar och att acceptera de kriterier enligt vilka tjänstemannen besluter om dessa frågor.

Arbis direktions beslut fram till 1.6.2017