Nuorten koulutus

Stadin ammattiopiston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei erikseen mainita.

Opetushenkilöstön yhteystietoja voit hakea täältä.
 


Hyvinvoinnin toimialayksikkö
(lähihoitaja, kauneudenhoito, hammastekniikka, lääkeala)

Toimialarehtori Eeva Sahlman
puh. 040 336 1017

Apulaisrehtori Risto Koistinen
puh. 09 310 81807 | 050 350 7487

Vs. apulaisrehtori Marko Kallio
(Taina Sahlstén-Matilainen virkavapaalla 1.8.2017-31.7.2018)
puh. 09 310 72342 | 040 334 9306

Johdon sihteeri Tea Arikan
puh. 09 310 81805 | 050 365 8401
  
 

Koulutuspäälliköt

Kauneudenhoitoalan, hammastekniikan ja lääkealan perustutkinnot
Koulutuspäällikkö Christina Pelli

puh. 09 310 72209 | 050 358 9655

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Timo Pursimo
puh. 09 310 80241 | 050 306 3792

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
vs. koulutuspäällikkö Johanna Aholainen (Lasse Laineen sijainen)
puh. 09 310 72353 |  040 334 9315


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
vs. koulutuspäällikkö Mari Pohjanpelto
(Marko Kallio virkavapaalla 1.8.2017-31.7.2018)
puh. 09 31083269 | 050 5523053
 
  Palvelun ja viestinnän toimialayksikkö
(hotelli-, ravintola- ja catering, matkailuala, tekstiili ja vaatetus, elintarvikeala, painoviestintä, audiovisuaalinen viestintä, prosessiteollisuus ja hiusala)

 

Toimialarehtori Marko Aaltonen
puh. 09 310 84701 | 050 511 8115

Apulaisrehtori Merja Niukkanen
puh. 09 310 84702  | 050 540 4410  

Johdon sihteeri Nora Khelif
09 310 84006 | 050 401 3139
 nora.khelif@hel.fi (käyttää hel.fi-postia)
 

Koulutuspäälliköt

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Koulutuspäällikkö Jaana Vestergren
puh. 09 310 87148 | 040 334 0995

Elintarvikealan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Satu Nygård
puh. 09 310 84769 | 050 401 3181

Hiusalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Satu Nygård

puh. 09 310 84769 | 050 401 3181

Hotelli-, ravintola-  ja catering-alan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Dan Koskinen
puh. 09 310 84768 | 050 386 3755

Matkailualan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Dan Koskinen
puh. 09 310 84768 | 050 386 3755

Painoviestinnän ja prosessiteollisuuden perustutkinto
Koulutuspäällikkö Seppo Lind
puh. 09 310 84857 | 050 401 3655

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Elina Tirinen
puh. 09 310 89266 | 040 334 5784
 Tekniikan ja asennuksen toimialayksikkö
(sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, talotekniikka, puuala, tekninen suunnittelu, verhoilu- ja sisustusala, kiinteistöpalvelut, laboratorioala, turvallisuusala, maanmittaus, pintakäsittely)

 

Toimialarehtori Leena Munukka
puh. 050 337 4574

Vs. apulaisrehtori Saija Leiding 1.1.–31.7.2018
puh. 09 310 88706 | 040 334 6082

Johdon sihteeri Tiina Salo-Aro
puh. 09 310 81901 | 050 363 5633
 

Koulutuspäälliköt

Laboratorioalan, talotekniikan ja puualan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Petri Heinilä
puh. 09 310 72265 | 050 401 3679

Kiinteistöpalveluiden, pintakäsittelyalan ja verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Vesa Romppanen
puh. 09 31072278 | 050 4657491

Teknisen suunnittelun, maanmittausalan ja turvallisuusalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Pirkko Viskari
puh. 09 310 72111 | 050 401 3705

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Kimmo Tiainen
puh. 09 310 84893 | 040 334 9180

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Asko Haapamäki
puh. 09 310 84876 | 040 336 2290

 Tekniikan ja logistiikan toimialayksikkö
(autoala, rakennusala, kone- ja metalliala, logistiikka)

Toimialarehtori Hanna Laurila 
puh. 040 676 5583  | hanna.laurila(at)hel.fi

Apulaisrehtori Kari Lappalainen  
puh. 09 310 84610 | 050 526 0677

Hallintoassistentti Heikki Nevala
puh: 09 310 81920 | 040 357 8941
heikki.nevala(at)hel.fi
 

Koulutuspäälliköt

Autoalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Aku Lämsä
puh. 09 310 64661 | 040 334 0953

Autoalan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Tuomo Vanhala
puh. 09 310 84640 | 040 641 5767

Rakennusalan perustutkinto 
Koulutuspäällikkö Jari Salminen 
puh. 09 310 84540 | 040 641 6424 | sposti: jari.j.salminen


Kone- ja metallialan perustutkinto
Koulutuspäällikkö Maria Vänskä
puh. 09 310 86071 | 040 641 1308

Logistiikan perustutkinto
Vs. koulutuspäällikkö Kari Saarelma (31.12.2018 saakka)
puh. 09 310 31096 | 040 508 2163JAA
14.06.2018 13:14