Suoraan sisältöön
Niina Vuorensivu ja työpaikkaohjaaja Solveig Björkskog

Välinehuoltajaksi vuodessa – etäopinnot sopivat myös oppisopimusopiskeluun

Oppisopimuksessa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, jolle laaditaan tavoitteet ja jota seurataan sekä työpaikkaohjaajan että opettajan toimesta. Oppilaitoksen tietopuolinen opetus täydentää työtehtävissä oppimista. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja hänellä on oltava vähintään 25 työtuntia viikossa oppimisen varmistamiseksi.

48-vuotias Niina Vuorensivu työskenteli lähettinä Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa, kun hän toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja hakeutui suorittamaan välinehuoltoalan perustutkintoa keväällä 2019. Kolme lasta oli kasvanut aikuisuuden kynnykselle, joten nyt oli äidin vuoro tarttua uuteen haasteeseen.

"Olin työskennellyt sairaalassa vuodesta 1991 lähtien laitoshuoltajan ja lähetin tehtävissä. Välinehuolto oli tullut tutuksi elintarvikelaboratorion tuurauksien kautta ja alkoi kiinnostaa enemmän", Vuorensivu kertoo.

Oppisopimus oli Niina Vuorensivulle ennestään vieras opiskelumuoto, mutta se tuntui heti parhaalta vaihtoehdolta.

"Perheelliselle on iso juttu, että voi opiskella palkallisesti työn ohessa. Myös aikaa säästyi tosi paljon, kun pystyin opiskelemaan Pietarsaaresta käsin."

Vuorensivun oppisopimuksen solmi Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän oppisopimussuunnittelija Marjaana Peltoniemi, jonka työparina toimi Stadin AO:n asiakkuusvastaava Sari-Minna Niskanen.

Kolme tuntia Skypessa vierähti lennossa

Stadin AO:n välinehuoltoalan opettaja Eija Ursin oli myös itse uuden tilanteen edessä, kun Niina Vuorensivu aloitti opinnot: miten opettaa opiskelijaa, joka asuu lähes 500 kilometrin päässä? Käytännöksi muodostui kolmituntinen Skype-opetustapaaminen aluksi kerran viikossa ja myöhemmin harvemmin.

Niina Vuorensivua itseään jännitti eniten tekniikka: hänellä ei ollut aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ja tietokonekin tuntui vieraalta. Onneksi lapset lupasivat auttaa.

"Etukäteen jännitin, miten pärjään, ehdin, jaksan ja osaan. Ei auttanut kuin ajatella, että miksen pärjäisi."

Skype-tapaamisissa Eija Ursin opetti Vuorensivulle välinehuoltamisen perusteita ja ohjeisti, mitä asioita opiskelija ottaa tavoitteekseen oppia työpaikalla työnteon ohessa. Samalla käytiin läpi, miten edeltävä ajanjakso oli sujunut, mitä työtehtäviä Vuorensivu on tehnyt ja miten teoriaopetus on yhdistynyt työarkeen.

Molemmat kuvaavat, että Skype-opetustapaamiset vierähtivät kuin lennossa, eikä taukojakaan maltettu pitää. Niina Vuorensivu kertoo, ettei hän edes kokenut Skype-tapaamisia opiskeluna vaan ammatillisena keskusteluna. Vastaavasti opettajalle oli antoisaa kuulla ajantasaista tietoa välinehuoltajan työstä Pietarsaaressa.

"Niina on ollut pitkään töissä sairaalassa, joten monet asiat olivat hänelle ennestään tuttuja, mutta hän ei vain tiennyt sitä. Opettajan näkökulmasta on upeaa seurata, kun motivoitunut ja osaava opiskelija yhdistää tiedon sirpaleita ja siirtää teoriaa käytäntöön", Eija Ursin kertoo.

Alun perin opintokokonaisuuteen oli suunniteltu useita opettajan vierailuita Niina Vuorensivun työpaikalle. Koronan vuoksi näistä ehti toteutua vain ensimmäinen, joka jäi samalla ainoaksi opettajan työpaikkakäynniksi. Eija Ursin ohjasi opiskelijaa kahden päivän ajan aidossa työympäristössä.

"Oli kiinnostavaa tutustua Pietarsaaren keskussairaalaan, joka on malliesimerkki laadukkaasta välinehuollosta. Minuun teki vaikutuksen myös myönteinen ilmapiiri ja Ninan positiivinen työyhteisö, jossa kaikki kannustivat häntä opiskelussa", Eija Ursin kehuu.

Työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee työelämässä oppimisen tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, kannustaa eteenpäin sekä toimii usein näytön arvioijana. Niina Vuorensivun ohjaajana toimi Solveig Björkskog, jolla on vahva kokemus ohjaustyöstä. Hänen mielestään ohjaamisessa on tärkeintä huolehtia siitä, että opiskelijalla on jatkuvasti uusia oppimisen kohteita työpaikalla.

"On kiva kokemus toimia työpaikkaohjaajana. Tunnen ylpeyttä siitä, että olen saanut opettaa Niinaa ja hän on oppinut minulta."

Solveig Björkskog kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen opiskelijan kanssa ja muistuttaa, että nimetyn ohjaajan lisäksi koko työyhteisö auttaa opiskelijaa. Jokaisella työntekijällä on oma tapansa ohjata, mikä rikastuttaa opiskelijan ymmärrystä opiskeltavasta ammatista.

"Pitää uskaltaa sanoa suoraan, jos jokin menee väärin. Virheisiin pitää puuttua heti. Niinassa arvostan sitä, että hän kertoo heti, jos ei ole ymmärtänyt asiaa. Hän myös kysyy paljon ja haluaa saada uutta tietoa aktiivisesti", Solveig Björkskog kertoo.

Lue koko uutinen Stadi Osaa -blogista.

Kuvassa Niina Vuorensivu (vas.) ja työpaikkaohjaaja Solveig Björkskog. 

JAA