Suoraan sisältöön
Opiskelijat istuvat penkillä.

Toisen asteen maksuttomuuden kokeilu päättyi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 17.12.2019 hyväksyessään vuoden 2020 tulosbudjetin, että Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuuden kokeilua ei jatketa vuonna 2020. Jatkossa opiskelijat hankkivat itse oppimateriaalit ja tarvittaessa julkisen liikenteen matkalipun.

Pääsyyt kokeilun lopettamisen taustalla olivat yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvissä kysymyksissä ja niiden toteuttamisen edellyttämä lisärahoituksen tarve. Maksuttomuuden kokeilu sai syksyn aikana kritiikkiä ja myös kannanoton tasa-arvovaltuutetulta. Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että kokeilu olisi ollut hyvä laajentaa myös yksityisiin oppilaitoksiin yhdenvertaisuuden nimissä.

Mahdollisuuksia näin laajamittaiseen laajentamiseen ei rahoituksen puolesta ollut. Helsingin kaupungin rooli kokeilun toteuttajana todettiin haastavaksi: koulutuksen järjestäjänä kaupunki voi tukea opiskelijoitaan esimerkiksi maksuttomalla oppimateriaalilla, mutta toisaalta viranomaisen roolissa kaupungin on pyrittävä toiminnallaan edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista.

Kokeilu sai myös kiitosta ja positiivista palautetta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi lausunnossaan, että maksuttomuuden kokeilu on ollut monin tavoin yhdenvertaisuutta edistävä toimenpide.

Opintoetuuksia tarjolla jatkossakin

Maksuttomuuden kokeilun hyödyt eivät katoa täysin. Lukioiden syksyllä hankkimia digitaalisia lisenssejä jaetaan opiskelijoille kunkin lukion oman suunnitelman mukaisesti. Näin ollen myös kevään aikana saattaa alkaa kursseja, joihin opiskelija saa materiaalin maksutta. Ennen oppimateriaalin hankkimista tällaiset kurssit kannattaa tarkastaa lukiosta.

Digitaalisten materiaalien lisenssit ovat voimassa 48–60 kuukautta, eli ne ovat opiskelijoiden käytössä toisen asteen opintojen loppuun asti ja ylioppilaskirjoituksiin valmistauduttaessa.

Osaan lukioista on hankittu myös painettuja oppikirjoja, joiden lainaus- ja palautustoimintaa lukiot hoitavat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon hankitut tabletit pysyvät jatkossakin oppimisyhteisöjen käytössä. Näin mahdollistetaan muun muassa digitaalisen oppimateriaalin ja työohjeiden käyttö sekä työprosessien dokumentointi ja videointi.

Helsingin kaupungilta saadulle matkakortille ladattu kausi päättyi 20.12.2019. Halutessaan opiskelija voi muuttaa kaupungilta saadun kortin omaksi henkilökohtaiseksi matkakortikseen. Tämä tehdään poistattamalla kortin y-tunnus HSL:n palvelupisteessä. Täysi-ikäisen kannattaa samalla päivittää matkakortille alennusryhmä, jotta matkalippuja voi ostaa opiskelijahintaan.

Vaikka Helsingin kaupungin maksuttomuuden kokeilu päättyykin, on toisen asteen opiskelijoille tarjolla monenlaisia opintoetuuksia esimerkiksi oppimateriaaleihin ja matkakuluihin. Taloudellisia etuuksia myöntävät Kela ja sosiaalitoimi. Tarvittaessa niistä saa tietoa esimerkiksi oppilaitostemme kuraattoreilta, suoraan omasta kotikunnasta tai Kelasta.

Kuva: Jefunne Gimpel

JAA