Suoraan sisältöön

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja tutustumiskäynnillä Stadin AO:ssa

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola vieraili 6. helmikuuta Sturenkadun toimipaikassa Nilsiänkadulla osana Sivistysakatemian koulutusta. Hirvolan tavoitteena oli tutustua Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintaan ja keskustella eri henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden kanssa oppilaitoksen arjesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Keskusteluissa keskityttiin vahvasti reformin tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin niin oppilaitoksessa kuin yrityksissäkin. Koulutuksen ja jatkuvan oppimisen merkitystä pidettiin tärkeänä. Osallistuneiden kesken jaettiin myös yhteinen huoli tulevaisuuden osaavista ammattilaisista.


Elektroniikkakerhossa Jaakko Hirvola pääsi ohjelmoimaan itselleen elektronisen rintamerkin tiimimestarina toimivan ICT-linjan lehtorin, Mikko Esalan, opastamana.


Järjestöihmisten kanssa nousi esille työelämäyhteistyö ja erityisesti yritysten velvollisuudet osallistua yhä enemmän opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaiseen ohjaukseen koulutussopimus- eli KOS-jaksoilla. Kuvassa Jaakko Hirvolan lisäksi luottamusmies ja sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Kari Vauhkonen sekä Stap ry:n puheenjohtaja ja prosessiteollisuuden lehtori Elina Seppo.

Koulutuksen tarjoajan ja työelämän on tehtävä jatkuvasti yhteistyötä, jotta opetusta pystytään aktiivisesti kehittämään yhteiskunnan ja teollisuuden muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuuteen suuntaavilla koulutusratkaisuilla taataan jatkossakin osaavia, innostuneita työntekijöitä yrityksiin ja motivoitunut opetushenkilöstö.

”Vuoropuhelumme Jaakko Hirvolan kanssa oli rakentavaa tapaamisen alusta alkaen, ja kävimme monipuolisia keskusteluja nykynuorista sekä ammatillisesta koulutuksesta ja sen tulevaisuudesta. Keskustelujen perusteella Jaakolle piirtyi kuva siitä, mikä on koulutuksen arki ja mitä me ammatillisissa oppilaitoksissa odotamme niin yrityksiltä kuin yhteiskunnallisilta päättäjiltäkin”, toteaa tilaisuuden isäntänä toiminut ICT-alan lehtori Petteri Lambert.

”Oli hienoa huomata, kuinka aidon kiinnostuneesti Teknologiateollisuuden edustajana Jaakko Hirvola kirjasi kuulemiaan asioita ylös, veti niitä yhteen ja lupasi viedä viestiämme tiedoksi seuraavaan Sivistysakatemian tilaisuuteen”, jatkaa Petteri.

Kiitos Jaakolle ja kaikille osallistuneille - tehdään yhdessä parempaa ammatillista koulutusta.

Pääkuva: Jaakko Hirvola keskusteli ICT-opiskelijoiden kanssa muuan muassa opiskelusta ja verkkolaitteiden tietoturvasta. Tietoliikennetekniikan lehtori Timo Nostolahti seuraa vuoropuhelua taustalla.

Sivistysakatemia on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Suomen Akatemian järjestämä "sivistyksen maanpuolustuskurssi" yhteiskunnallisille vaikuttajille.

JAA