Suoraan sisältöön
Opiskelija mukana Sukupolvisäpinät-tapahtumassa.

Opiskelijat vievät taide- ja kulttuurielämyksiä ikääntyneiden arkeen

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kokonaisuus, jossa on myös taiteen ja luovan ilmaisun opintoja. Parhaimmillaan taideopinnot yhdistyvät opiskelijan ammattialaan ja tarjoavat uusia näkökulmia tulevaisuuden työuralle.

Stadin AO on luonut Kannelmäen palvelukeskuksen kanssa uudenlaisen mallin, jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden taiteen ja luovan ilmaisun opinnot toteutetaan työpaikalla.

Kannelmäen palvelukeskuksen vastaava ohjaaja Katja Lauronen sekä Stadin AO:n taideaineiden ja luovan ilmaisun opettaja Riikka Kastu kertovat yhteistyömallista, jossa opettajat ja opiskelijat rikastavat ikääntyneiden arkea taiteella.

”Sosiaali- ja terveysalan opiskeluun sisältyy runsaasti työelämässä oppimista. Uudella opiskelijoilla ei ole mielikuvaa, millaisia työympäristöjä alalla on ja ajatus ensimmäisestä työelämässä oppimisen jaksosta jännittää etukäteen. Kun viemme opiskelijat jo opintojen alussa aitoon työympäristöön luomaan taidetta, he tutustuvat samalla työpaikkaan ja sen työtehtäviin”, opettaja Riikka Kastu kertoo.

”Opiskelijoiden taide- ja kulttuuriyhteistyö tarjoaa virkistystä ja uusia näkökulmia sekä palvelukeskuksen asukkaille että työntekijöille. On ehdottoman tärkeää, että jokainen saa nauttia arjen kulttuurielämyksistä myös ikääntyneenä”, Katja Lauronen jatkaa.

Riikka Kastun mukaan yhteistyön tekee helpoksi se, että Kannelmäen palvelukeskuksen viikko-ohjelmaan on integroitu opiskelijoiden taideopintoja. Kun kalenterissa on valmiiksi tilaa, on opettajan ja opiskelijoiden mielekäs suunnitella toimintaa ja tuntea samalla muut aktiviteetit, joita asukkaille tarjotaan.

Nollabudjetillakin voi tehdä ihmeitä

Aktiivinen ja nauravainen kaksikko on ollut mukana ideoimassa ja toteuttamassa uudenlaisia aktiviteetteja senioreille, kuten speed dating, mummodisco ja ikäihmisten Talent-kykykilpailu. Yhteistyöverkostoon kuuluu muun muassa rock-klubi Tavastia, ja palvelutaloissa on esiintynyt niin Paula Koivuniemi kuin Scandinavian Hunks -tanssiryhmä.

Tavoitteena on myös eri-ikäisten ihmisten yhdistäminen, mikä toteutuu vuosittaisessa Sukupolvisäpinät-tapahtumassa. Kyläyhteisöjuhlassa on mukana päiväkoteja, vanhusten palvelutaloja sekä alueen yrityksiä ja muita toimijoita.

”Iso kiitos kuuluu Helsingin kaupungille, joka mahdollistaa kulttuurin tuomisen vanhusten arkeen ja työpaikoille”, Katja Lauronen vahvistaa.

Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on hyvä esimerkki siitä, että nollabudjetillakin voi tehdä ihmeitä. Rahan sijaan tarvitaan luovuutta ja asennetta.

Teksti: Hannele Häyhä

Lue lisää aiheesta StadiOsaa-blogista.

Kuvassa Stadin AO:n opiskelija Helsingin kaupungin läntisen alueen palvelukeskusten yhteisessä kesäjuhlassa, Sukupolvisäpinöissä. Tapahtuma on hyvä esimerkki Stadin AO:n ja palvelukeskuksen yhteistyöstä. Kuva: Anna Tuulia Iivari

JAA