Suoraan sisältöön
Kuvassa Stadin ammattiopiston opiskelijoiden musiikkiesitys avajaistilasuudessa 13.4.

Stadin ammattiopiston tiloihin muuttaa päiväkotiryhmä – yhteistyöllä haetaan uudenlaista synergiaa

Päiväkoti Vilppulan ryhmä Pikku Stadila aloittaa toimintansa Stadin ammattiopiston yhteydessä. Varhaiskasvatuksen ja ammattiopiston yhteistyö on ainutlaatuista ja pohjaa Helsingin kaupungin uuteen strategiaan. Yhteisillä tiloilla ja toiminnalla haetaan uudenlaista synergiaa ja tilojen monipuolista hyödyntämistä. 
 
Pikku Stadila tarjoaa opiskelijoille työssäoppimispaikan
 
”Iloitsemme varhaiskasvatuksen ja ammattiopiston alkavasta yhteistyöstä, joka laajenee ensi syksystä. Päiväkodissa voivat opiskelijamme hankkia osaamista ja soveltaa oppejaan käytännön tehtävissä”, kertoo vs. apulaisrehtori Marko Kallio.
 
Ensimmäiset opiskelijat aloittavat Pikku Stadilan ryhmissä viikolla 16. Lapset ovat useammassa pienryhmässä, joissa kussakin voi toimia kaksi työssäoppijaa 5-8 viikon jaksoissa.
 
Toiminnassa painottuu monikulttuurisuus. Monien vanhempien äidinkieli on muu kuin suomi, ja myös opiskelijoita on monista eri kulttuureista.
 
Opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa monipuolista ja eheytettyä toimintaa (retkiä, tapahtumia, leikkimateriaaleja, taidepajoja) lasten mielenkiinnon kohteiden ja ikätason sekä osaamisen mukaisesti. Aihepiirit voivat nousta leikeistä, saduista, retkistä tai spontaanista vuorovaikutuksesta.

Lapselle tuttu hoito- ja kasvatushenkilöstö on aina mukana näissä tilanteissa, tutustuen suunnitelmaan ennalta sekä antaen palautetta opiskelijoille.
 
”Opiskelijalla on työssäoppimisjaksollaan mahdollisuus syvällisemmin tutustua lapsen varhaiskasvatussuunnitelman prosessiin ja olla mukana havainnoimassa lasta. Haluamme yhdessä Stadin ammattiopiston kanssa kehittää oppimista ja tarjota mahdollisuuksia uudenlaiseen kohtaamiseen. Yhteiset tilat tuovat mahdollisuudet ihan uuteen synergiaan”, sanoo päiväkoti Vilppulan johtaja Merja Pekomaa.

JAA