Suoraan sisältöön
Kuva: Jefunne Gimpel

Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto yhdistyvät 1. tammikuuta

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 9.10.2018 pidetyssä kokouksessaan yhdistää ammatillisen oppilaitoksen Stadin ammattiopiston ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen Stadin aikuisopiston yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi. Muutos tulee voimaan 1.1.2019 alkaen.

Oppilaitoksen nimi tulee olemaan Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Oppilaitosta johtaa jatkossakin ammatillisen koulutuksen päällikkö, johtava rehtori Maria Sarkkinen.

Yksi oppilaitos, yhdenmukainen toiminta

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on astunut voimaan vuoden 2018 alussa.

Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Yksilölliset opintopolut mahdollistavat laajemmin puuttuvan osaamisen hankkimisen ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa.

Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä toimii aktiivisesti pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä. Koulutukseen hakeutumiseen ja työelämän tarpeisiin vastaaminen edellyttävät entistä nopeampaa reagointia, tehokkaampaa resurssien käyttöä sekä yhdenmukaista viestintää.

Lisäksi tiedolla johtaminen ja kehittämishankkeet yhdessä opistossa tukevat paremmin kaupungin ja toimialan strategisia tavoitteita.

JAA