Suoraan sisältöön

PopUpCollege sai kansainvälisen koulutusalan innovaatiopalkinnon

PopUpCollege sai kansainvälisen koulutusalan innovaatiopalkinnon

Stadin ammattiopiston, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston ja Tiimiakatemia Globalin yhteistyöhanke, keväällä 2016 Kampin kauppakeskuksessa toteutettu PopUpCollege, sai perjantaina 16.9.2016 kansainvälisen koulutus- ja kumppanuuspalkinnon Oslossa, Norjassa. Palkinnon myönsi kansainvälinen koulutus- ja kumppanuusjärjestö The International education business Partnership Network (IPN).

 

a Special Chair’s Global Best Award -palkinto uudenlaisesta ja vaikuttavasta tavasta opiskella ammattia

IPN:n myöntämät palkinnot jaetaan joka toinen vuosi ja ne ovat ympäri maailmaa kaikkien kouluasteiden haettavissa. Palkinnon myöntää kansainvälinen tuomaristo. Tärkeää arvioinnissa on kehitettyjen innovaatioiden ja toimintamallien toistettavuus missä päin maailmaa tahansa.  

PopUpCollege sai tunnustusta innovatiivisesta ammatillisen opiskelun toteutustavasta, joka mahdollistaa opiskelijalle aivan uudenlaisen oppimisen niin kokemuksen kuin taitojen kartuttamisen näkökulmasta.
 

Tiimiyrittäjyydellä kohti ammatillista osaamista
PopUpCollegen tavoitteena oli kokeilla uutta tapaa oppia yrittäjyyttä ja ammattia siirtämällä oppimisympäristö koulun seinien ulkopuolelle Kampin kauppakeskukseen. 40 opiskelijaa 7 eri osaamisalalta ideoi, myi ja tuotti erityyppisiä palveluja asiakkaille, muun muassa ympäröivän kauppakeskuksen yrityksille, monialaisissa tiimeissä. Tiimien vetäjät olivat myös opiskelijoita. Opiskelijoiden tukena toimi valmentajina Stadin ammattiopiston sekä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opettajia. Ajatuksen PopUpCollegeen toi Tiimiakatemia Globalin toimitustusjohtaja Heikki Toivanen.

Opiskelijoiden kokemukset uudesta oppimisympäristöstä olivat positiivisia, opiskelutapa tuntui monesta juuri heille sopivalta ja mielekkäämmältä kuin tavallinen, oppilaitoksessa tapahtuva opiskelu. Jokainen opiskelija mietti itse itselleen jakson oppimistavoitteet, ja työskentely PopUpCollegen hankkeissa kerrytti opiskelijoille osaamispisteitä sekä tarjosi mahdollisuuden tienata myös palkkaa. Yrittäjyys tuntui tulleen monella opiskelijalle todellisemmaksi tulevaisuuden haaveeksi.

Opiskelijoille yhteistyön tekeminen niin eri alojen osaajien kuin kauppakeskuksen yritysten kanssa, kontaktien luominen, vastuunottaminen ja sen jakaminen sekä projektien hallinta nousivat tärkeimmiksi kokemuksiksi PopUpCollegesta. Itsenäisestä työskentelystä tuntuivat nauttivan kaikki, siis siitä, kun ”saa ohjaamista pyydettäessä, mutta kukaan ei puutu liikaa työn tekemiseen”, kuten eräs PopUpCollegen opiskelija totesi.  

Mallin toimivuudesta kertoo se, että opiskelijat kerryttivät osaamisestaan ja sitä kautta osaamispisteitä reilusti enemmän kuin samanmittaisella jaksolla oppilaitoksessa. ”Tästä todella huomaa, että PopUpCollegen tulokset olivat hyviä”, toteaa Stadin ammattiopiston rehtori Leena Mäkelä ja jatkaa ”opiskelijat selvästi kokivat opiskelutavan heille sopivaksi, he rohkaistuivat ja saivat projekteja toteuttaessaan elinikäisen oppimisen taitoja.”

Myös valmentavat opettajat huomasivat opiskelijoiden innostuksen. Stadin ammattiopiston opettaja Ismo Korhonen miettii miten kuvata tätä opiskelijoiden intoa ja toteaa lopulta ”innostus projekteista vei opiskelijat mennessään – enää ei tuijotettukaan tarkkaan kelloa milloin voi lähteä kotiin. Sohvilla istuttiin ja ideoitiin tulevaa toimintaa yli aukioloaikojen”. Myös ohjaaville opettajille PopUpCollegen malli oli mielekäs. Ismon mukaan valmentavassa roolissa kasvatuksellinen ote oli luonteva ja helppo, jolloin myös opiskelijat ottavat sen hyvin vastaan.
 

PopUpCollege tulee popsahtamaan käyntiin uudelleen

Pilottikokeilun tulosten perusteella on rakennettu mallia uudesta tavasta oppia ammattia sekä yrittäjyyttä koulun seinien ulkopuolella ja sovellettu tiimioppimisen pedagogista menetelmää ammatillisen toisen asteen koulutuksessa. Rehtori Leena Mäkelä toteaakin, että malli osoitti konkreettisesti sen, miten oppimista voi tapahtua kaikkialla ja hyvin monella eri tavalla. Suunta on oikea ajatellen vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen reformia.

Yhteistyöhanke saa jatkoa jo tämän lukuvuoden aikana, kun ainakin kaksi uutta PopUpCollegea popsahtaa toimintaan. Missä, sitä ei vielä tässä vaiheessa kerrota. Tai tiedetä. Sehän on juuri PopUp toiminnan idea – ilmestyä odottamatta jonnekin mielenkiintoiseen paikkaan, joka on juuri silloin vapaana.
 

Palkintoa olivat Oslossa vastaanottamassa Stadin ammattiopiston rehtori Leena Mäkelä, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opetustoimen päällikkö Paula Hyytiäinen sekä Tiimiakatemia Globalin Jukka Hassinen.


Kuvassa vasemmalta oikealle: Oslon seminaarin puhujavieras, avaruustutkija Sue Ledere, Leena Mäkelä, Jukka Hassinen, puhujavieras, entinen astronautti Rick Hieb ja Paula Hyytiäinen.

 


Lisätietoja antavat:
 

Leena Mäkelä              
rehtori                             
Stadin ammattiopisto       
p. 040 6313777 

         
Paula Hyytiäinen
opetustoimen päällikkö
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
p. 050 5650281
 

Heikki Toivanen
Toimitusjohtaja
Tiimiakatemia Global Partus
p. 040 521 1067
  

JAA