Suoraan sisältöön
Asiakkuusvastaava Tuija Peussa (keskellä) vastaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston työpaikkaohjaajakoulutusten koordinoinnista.

Ohjaajakoulutus on hyödyllinen jokaiselle työntekijälle

Lähihoitaja Anne Karjalainen osallistui Stadin ammatti- ja aikuisopiston työpaikkaohjaajakoulutukseen marras-joulukuussa 2018. Hän suosittelee maksutonta koulutusta jokaiselle työntekijälle alasta tai tehtävästä riippumatta. "Sain käytännön työkaluja ohjaamisen lisäksi perehdyttämiseen, palautteenantoon ja arviointiin".

Opiskelijamäärät kasvavat kaikilla työpaikoilla, joten ohjaamiseen on viisasta varautua etukäteen. Ihanteellista on, kun koko työyhteisö osallistuu opiskelijan tukemiseen nimetyn työpaikkaohjaajan lisäksi.

Ammatilliseen koulutukseen sisältyy yhä enemmän työelämässä oppimista. Oppimisjakson kesto voi vaihdella muutamasta viikosta jopa kahden vuoden oppisopimukseen. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa työelämässä oppimisen suunnittelusta ja seurannasta yhdessä oppilaitoksen opettajan kanssa.

Ammatillinen opettaja on ohjaajan työpari

Anne Karjalainen työskentelee Vattuniemen ryhmäkodissa, jossa asuu kehitysvammaisia aikuisia. Helsingin kaupungin toimipaikassa on vuosittain muutamia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Karjalainen oli sekä innostunut että jännittynyt, kun esimies pyysi häntä uuden opiskelijan ohjaajaksi viime syksynä.

"Työssäni olen ammattilainen, mutta minulla oli epävarma olo siitä, mitä ohjaajalta odotetaan. Haluan ensin perehtyä asiaan ja toimia vasta sitten, mutta ohjaamisessa minulle kävi päinvastoin. Vasta ohjaajakoulutuksessa oivalsin, että minulla on sekä oikeus että velvollisuus pyytää opettajalta neuvoa", Anne Karjalainen kertoo.

"Ohjattavani oli kotoisin Madagascarilta ja kiinnostunut kehitysvammaisten hoitamisesta, koska hänen kotimaassaan ei ole vastaavaa toimintaa. Jakso kesti reilun kuukauden ja puhuimme pääosin suomea, joskus englantia. Opiskelija työskenteli reippaasti ja oli aktiivinen, joten kaikki sujui hienosti".

Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka ovat aitoja työtilanteita. Työpaikkaohjaaja tai muu työntekijä sekä opettaja arvioivat opiskelijan ammattitaidon arviointiasteikolla 1–5 ammatillisessa perustutkinnossa.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ei ole arvosanoja, joten arviointi kohdistuu siihen, onko näyttö hyväksytty.

Lue koko uutinen Stadi osaa -verkkosivulta.

JAA