Suoraan sisältöön
Käsi pitelemässä matkapuhelinta.

Kotikoulusta päivää!

Poikkeusaikoina opettajien osaaminen ja kekseliäisyys nousevat erityisen suureen arvoon. Kun koronavirus ajoi opetuksen kertarysäyksellä koulusta koteihin, piti opettajien muotoilla niin opetuksen muodot kuin roolinsa opettajana uudelleen. Muutos arjessa on ollut valtava.

Erityisen suuri harppaus on otettu Stadin osaamiskeskuksessa, jossa opiskelijoiden digiosaaminen on valtaväestöön verrattuna heikkoa. Vaikka aikuisista maahanmuuttajista koostuvien ryhmien osaamisen taso ja tarpeet vaihtelevat, on tuen tarve valtaosalla erityisen suuri.

Opettaja Sirpa Holopaisen luotsaamassa perustaitoryhmässä etäopetus on lähtökohdista huolimatta lähtenyt hyvin käyntiin. Opiskelijoilla ei ole aiempaa koulutustaustaa ja monille tietokoneen avaaminen on jo ponnistus. Whatsapp-sovelluksen makuun on päästy vasta ryhmän aloittaessa tammikuussa ja valokuvien lähettämistä harjoiteltiin, kun tieto etäopetukseen siirtymisestä tuli. Uutinen ei kuitenkaan säikäyttänyt.

"Henkilökohtaisesti luotin näihin opiskelijoihin. Toki olimme muiden ryhmää opettavien opettajien kanssa aluksi huolissamme opiskelijoiden itseohjautuvuudesta sekä ajankäytöstä nyt kun monilla on lapset kotona, mutta he ovat näyttäneet, että täältä pesee. Opiskelijat ovat innostuneita ja palauttavat kotitehtävät ajallaan", Sirpa Holopainen kertoo.

Kekseliäisyys pääroolissa

Ryhmän etäopetus hoituu pääasiassa Whatsappin kautta, ja opiskelijoille lähetetään arkiaamuisin tehtäviä päivän teeman mukaan. Tehtävät käsittelevät muun muassa matematiikkaa, suomen kielen harjoituksia, terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemusteemoja sekä ensiaputaitoja. Opetuksessa hyödynnetään myös ohjaajan tekemiä teemavideoita sekä erilaisia internetistä löytyviä palveluita kuten selkouutisia, Yle Areenaa, Muistipuistoa ja Papunet-palvelua.

Etätehtävissä on otettu huomioon opiskelijalähtöisyys, ja tehtävänantoja räätälöidään osaamistason mukaan. Tehtävien kautta pyritään kannustamaan toiminnallisuuteen ja harjoitukset liitetään mukaan arjen toimintoihin. Matematiikkaa ja mittayksiköitä voi opetella esimerkiksi kokkaamisen ja siivoamisen kautta, ja kävelylenkillä lasketaan vaikkapa koivuja. Tällä tavoin etäopiskelu ei käy liian kuormittavaksi ja oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta.

Päärooli on nyt suunnittelulla, luovuudella ja uudenlaisella läsnäololla. Vaikka ollaankin siirrytty etäopetukseen, ei tuen tarve ole kadonnut minnekään. Puhelimet pirisevät lakkaamatta, ja uusi tilanne vaatii opettajilta sekä ohjaajilta erityistä joustoa ja kekseliäisyyttä. Vankka ammattitaito ja onnistumiset auttavat kuitenkin jaksamaan.

"Erityisenä onnistumisena pidän sitä, että opiskelijat ovat innostuneita, ja ettei meiltä opettajilta ole ainakaan vielä loppunut osaaminen ja kekseliäisyys tehtävien työstämiseen", Holopainen naurahtaa ja siirtyy aamun opetuksen pariin.


Stadin osaamiskeskuksen käytetyimmät etäopetusalustat:

  • Google Classroom
  • Google Hangouts Meet
  • WhatsApp (viestit, ääniviestit, valokuvat, videot, yksilö- ja ryhmäpuhelut)
  • Facebook
  • Youtube
  • E-kokki
  • Microsoft Teams
  • Omat kotisivut

Kuva: Toiminnallisuutta voi käyttää etäopetuksessa luovasti. Reseptien avulla pääsee käyttämään matematiikkaa, erilaisia mittayksiköitä ja suomen kieltä.

JAA