Suoraan sisältöön
Kiltakouluvalmentaja Jari Välkkynen luovutti palkinnon Stadin ammatti- ja aikuisopiston Hanna Aholle.

Hanna Aho palkittiin Todista taitosi diginä -kilpailussa

Kiltakoulut-verkosto järjesti syksyllä 2018 Todista taitosi diginä -kilpailun, jossa oli oma sarjansa opiskelijoille
ja tällä kertaa myös opettajille. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opettajana toimiva Hanna Aho osallistui kilpailuun Thinglink-ympäristöllän.

Oppimisympäristön rakentaminen lähti liikkeelle yhteistyöstä Stadin osaamiskeskuksen kanssa. Siellä oli jo aiemmin rakennettu 360-ympäristöjä suomen kielen oppimisen tueksi muun muassa autoalalle ja metallialalle. Oppimisympäristöä ideoitiin yhdessä Stadin aikuisopiston ja osaamiskeskuksen opettajien kanssa.

Hanna Aho aloitti välinehuoltoalan suomen kielen opettajana syksyllä 2017, kun aikuisopistoon valittiin ryhmä kielitukea tarvitsevia opiskelijoita. Hanna ja ammattiopettaja Leena Pohjola ideoivat ryhmälle sopivaa opetusta sekä samanaikaisopetuksena että erillisinä suomen kielen opintoina.

 "Osallistumalla Leenan ammattitunneille, opin itsekin paljon alasta ja sain välineitä alan kielen opettamiseen", toteaa Hanna Aho.

"Liitän kielenopetuksen aina mieluiten suoraan ammattialan kielenkäyttötilanteisiin ja tuen opiskelijaa hankkimaan valmiuksia, joiden avulla hän selviää opinnoista ja saavuttaa työssä tarvitsemansa kielitaidon. Tässä käytän apuna myös erilaisia digitaalisiasovelluksia, kuten Padlet, Quizlet ja Kahoot. Thinglink-ympäristöstä sain alustan, jolle kokosin kaikki materiaalit, joita opiskelija voi käyttää helposti myös itseopiskelussa. Materiaali sopii myös äidinkielisille oppijoille", sanoo Hanna Aho.

Hanna sai apua ja vinkkejä oppimisympäristön kehittämiseen monilta kollegoilta sekä opiskelijoilta. Hän halusi myös jakaa tuotoksensa, jotta se saataisiin mahdollisimman monen oppijan hyödyksi.

"Paras palaute työstä oli, kun eräs somalialainen opiskelija kertoi harjoitelleensa sisältöjä koulumatkoilla puhelimellaan pelailemalla ja kyseli minulta lisää materiaalia, koska oli jo oppinut kaiken", Hanna kertoo.

Kiltakoulujen kilpailun kriteereinä olivat oppimisympäristön monipuolisuuden lisäksi opettajien yhteistyö ja jakamisen kulttuuri.

JAA