Suoraan sisältöön
Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Ammattiopinnot sujuvat etänäkin – kaksi hyvää esimerkkiä Stadin AO:sta

Poikkeustilanne muutti opiskelua, mutta Stadin AO:ssa ollaan päästy hyvin vauhtiin etä- ja verkko-opinnoissa. Tuotantotekniikan ammattitutkintoa opiskellaan muutenkin virtuaalisesti, joten etäopetuksen käytännöt oli jo mietitty aiemmin. Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa taas on laadittu verkko-opetusmateriaalia lääkehoidon opetukseen.

Hitsauksen teoriaopinnot Teamsissa kolmena iltana viikossa

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon opetus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat päivät työelämässä. Opetus suunniteltiin jo alun perin verkkoon, ja kun opinnot poikkeustilan takia maaliskuussa alkoivat etäopetuksena, käytännöt oli mietitty jo valmiiksi.

Opettajat pitävät virtuaaliopetusta kolmena iltana viikossa Teams-ohjelman kokoustoiminnolla. Opetus tallennetaan, jolloin opiskelijat pääsevät kertaamaan asioita itsekseen vielä opetustuokioiden jälkeen. Opettaja Janne Kotka pitää tätä mahdollisuutta tärkeänä etenkin heille, joilla suomen kielen taito on vielä kehittymässä.

Opiskelijoille jaetaan joka viikko harjoitus, jonka määräpäivä on perjantai. Maanantain opetus aloitetaan aina edellisen viikon harjoituksen käsittelyllä. Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muutaman opettajan kesken. Kaj Montonen, Lasse Kyröläinen ja Anna-Mari Runsala jakavat vastuualueet keskenään. 

Verkko-opetusta helpottaa tiimin tuen lisäksi se, että opetus on jäsennelty säännöllisiin aikatauluihin johdonmukaisesti. Kotka kokee verkko-opetuksen mielekkääksi, kun vain rohkenee heittäytyä ja kokeilla, ja on halu oppia uutta.

Opiskelijat ovat osallistuneet etäopetukseen aktiivisesti ja palautekin on ollut positiivista. “Onnistuuhan tämä näinkin”, ovat opiskelijat todenneet. Toisaalta on esitetty myös toiveita päästä tekemään harjoituksia käsillä hitsauspillin ääreen.

Lääkehoidon perusteet digiaikaan

Hoitotyön opettajat Virpi Korhonen, Terhi Hartikainen, Eija Pasanen ja Katja Wuolijoki ovat laatineet sosiaali- ja terveysalan tutkintoon lääkehoidon opetuksen tueksi verkkomateriaalia. Opetusmateriaali on suunniteltu alun perin lähiopetukseen, mutta se toimii myös etäopetuksen tukena poikkeusaikana. Materiaalissa on muun muassa videoita, interaktiivisia Thinglink-kuvia ja harjoitustehtäviä.

Materiaali ei korvaa käytännön harjoittelua ja opettajan ohjausta, mutta sen avulla opiskelija pystyy opiskelemaan myös itseohjautuvasti ja yksilöllisesti edeten.

Oppimisen tueksi tiimi on laatinut myös osaamistestit, joiden avulla opiskelija saa palautetta etenemisestään ennen osaamisen näyttämistä käytännön työtilanteessa.

JAA