Suoraan sisältöön
Prinsessantien toimipaikan sisätiloja.

Ammatillinen koulutus kannattaa: Stadin AO:sta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti

Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun tuoreimmista tiedoista selviää, että 75 prosenttia Helsingissä ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli vuosi valmistumisen jälkeen työssä. Koko maassa ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli työllistynyt 67 prosenttia.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tilanne on vielä parempi: Helsingissä tutkinnon suorittaneista yli 90 prosenttia oli vuosi valmistumisen jälkeen työelämässä ja koko maankin osalta osuus oli 87 prosenttia.

- Ammatillinen tutkinto Helsingissä takaa hyvät työllistymismahdollisuudet jo vastavalmistuneelle, Mukana-ohjelman projektikoordinaattori Sanna Ranto sanoo.

Mukana-ohjelma on eriarvoisuuden vähentämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke, jonka yksi tärkeistä tavoitteista on se, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Koulutus lisää merkittävästi nuoren mahdollisuuksia hyvään elämään ja elintasoon.

Työttömyys vähentynyt

Yhä harvempi ammatillisen perustutkinnon Helsingissä suorittaneista jää nykyisin työttömäksi.

- Vuonna 2017 Helsingissä valmistuneista perustutkinnon suorittaneista oli vuosi valmistumisen jälkeen työttöminä 11 prosenttia ja koko maassa noin 16 prosenttia. Molemmissa ryhmissä vastavalmistuneiden työttömyys on vähentynyt viime vuosina, Ranto kertoo.

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon Helsingissä suorittaneista oli työttöminä vuosi valmistumisen jälkeen vain viisi prosenttia.

Työllistymisessä on hieman alakohtaisia eroja, vaikka yleisesti ottaen kaikkien ammatillisten koulutusten suorittaneiden työllisyysnäkymät ovat positiivisia.

- Helsingissä kaupungin järjestämässä koulutuksessa ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet kaikilla opintoaloilla koko maata paremmin. Etenkin ICT- ja taidealoilta Helsingissä valmistuneet työllistyvät muuta maata paremmin, Ranto selvittää.

"Positiivinen signaali"

Kaupungin järjestämässä koulutuksessa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneista koko maan tasoa parempi työllisyys on hyvinvointi- ja palvelualoilta valmistuneilla. Terveysalalta ja turvallisuuspalveluista ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työttömyys on Helsingin kaupungin oppilaitoksista valmistuneilla minimaalista: edellisessä alle kuusi prosenttia ja jälkimmäisessä alle kaksi prosenttia.

- Stadin ammatti- ja aikuisopistosta on työllistytty hyvin, ja tämä on positiivinen signaali niin henkilöstölle, opiskelijoille kuin ammatilliseen koulutukseen hakeutumista pohtivalle. Tämä osoittaa, että ammatillinen koulutus on hyvin mukana työelämän kehittymisessä, Stadin AO:n johtava rehtori Maria Sarkkinen toteaa.

Maahanmuuttajat työllistyvät Helsingissä hyvin

Tilastoista selviää myös, että vieraskielisyys ei vaikuta merkittävästi ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistymiseen. Kun kotimaankielisistä oli vuosi valmistumisen jälkeen työllistynyt Uudellamaalla 73 prosenttia, oli vieraskielisten työllistyneiden määrä 68 prosenttia. Helsingin kaupungin oppilaitoksista valmistuneilla kotimaankielisten ja vieraskielisten työllistymisen ero oli vielä pienempi, kolme prosenttiyksikköä, ja työllistyneiden osuudet olivat 74 ja 71 prosenttia.


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa kotimaankielisistä oli valmistumisen jälkeen Uudellamaalla työllisinä 90 prosenttia ja vieraskielisistä 87 prosenttia.

Tämän kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on 18. helmikuuta ja 10. maaliskuuta välisenä aikana.

Kuva: Jefunne Gimpel

JAA