Suoraan sisältöön
Hankkeessa tuotettiin Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa joustavan tavan hankkia osaamista.

AAVA-hanke kilpailee Euroopan komission ESF VET award -palkinnosta

AAVA – Avoin väylä ammattiin (ESR) -hanke on valittu kahden parhaimman ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen joukkoon kilpailemaan Euroopan komission ESF VET award (European funding for excellence in Vocational Education and Training award) -palkinnosta.

Stadin ammattiopisto oli mukana osatoteuttajana Turun ammatti-instituutin koordinoimassa AAVA-hankkeessa vuosina 2016-2018. Muut osatoteuttajat olivat Turun iltalukio, Turun suomenkielinen työväenopisto, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Novida ammattiopisto ja lukio ja Salon seudun ammattiopisto.

Voittaja valitaan Euroopan laajuisella äänestyksellä. Äänestää voi 7.11. mennessä Euroopan ammattitaitoviikon nettisivulla. Voittaja palkitaan European Vocational Skills Week -päätöstapahtuman yhteydessä Wienissä 9.11.

ESF VET award -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille hankkeita, joissa on kehitetty erinomaisia käytäntöjä varmistamaan, että nuoret suorittavat tutkinnon loppuun saavuttaen työelämässä vaadittavat tiedot ja taidot.

Euroopan komissio jakaa palkinnon yhdelle ansioituneelle Euroopan sosiaalirahaston rahoittamalle hankkeelle European Vocational Skills Week 2018 -tapahtuman yhteydessä Wienissä. Euroopan ammattitaitoviikkoa vietetään 5.-9.11.2018.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu hankkeen tuotoksena

AAVA-hankkeessa tuotettu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa kaikille joustavan tavan hankkia opinnoissa sekä työelämässä tarvittavaa osaamista eri elämäntilanteissa.

Jotta opiskelu on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta, tapahtuu opiskelu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Palvelun ja avointen verkko-opintojen kehittämiseen ja kokeiluihin osallistui hankkeen aikana yli 2 000 nuorta ja aikuista sekä ohjauspalveluiden asiantuntijaa. Hanke päättyi kesällä 2018, mutta hankkeen toteuttajaorganisaatiot ylläpitävät, kehittävät ja laajentavat palvelua ja sen avointen opintojen tarjontaa edelleen.

Myös Helsingin ja Stadin ammattiopiston koordinoima TAITAVA – tulevaisuuden osaajat -hanke ja sen osatoteuttajaorganisaatiot (Oulun seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo, Ammattiopisto LIVE, Koulutuskeskus SEDU ja Business College Helsinki) ovat olleet vahvasti mukana valtakunnallisen palvelun kehittämistyössä.

Lue lisää aiheesta.

Lisätietoja:

  • Sanna Velin (koordinoi AAVA-hankketta Stadin ammattiopiston osalta)
    Opettaja, projektikoordinaattori
    puh. 040 506 3216, sanna.velin@hel.fi
  • Sirpa Saari
    Projektipäällikkö / TAITAVA – tulevaisuuden osaajat (ESR-hanke)
    puh. 040 68 16795, sirpa.saari@hel.fi


JAA