Suoraan sisältöön
Kuva by Jefunne Gimpel

Helsinki takaa kaikille helsinkiläisille peruskoulun päättäville nuorille opiskelupaikan

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto vahvisti vuoden 2018 yhteishaun aloituspaikat. Keväällä yhteishaussa on yli 6100 aloituspaikkaa Helsingin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen. Valtakunnallinen yhteishaku säilyy jatkossakin perusopetuksen päättäneiden sekä ilman tutkintoa olevien päähakeutumisväylänä. Ammatillisen reformin myötä alkaa myös jatkuva haku, jonka kautta hakija voi hakea koulutukseen ja aloittaa opintonsa joustavasti ympäri vuoden.

Helsingin kaupunki on sitoutunut toteuttamaan koulutustakuuta, joka takaa kaikille ikäluokan nuorille peruskoulun jälkeisen opiskelupaikan. Helsingin kaupungin strateginen linjaus on, että peruskoulunsa 2018 päättävistä helsinkiläisestä vähintään 60%:lle taataan opiskelupaikka lukiokoulutuksessa ja 40%:lle ammatillisessa koulutuksessa. Vuonna 2018 helsinkiläisiä 15-vuotiaita on noin 4700.

Kevään yhteishaussa yli 6100 opiskelupaikkaa

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaos päätti, että Stadin ammattiopistoon varataan yhteishaussa 3298 aloituspaikkaa. Esitetyt aloituspaikat sisältävät ammatillisten perustutkintojen ja ammatilliseen koulutukseen valmen-tavan koulutuksen järjestämiseen kohdennettavat aloituspaikat. Stadin ammattiopisto varaa yhteishaun aloituspaikat peruskoulunsa keväällä 2018 päättäville ja ilman tutkintoa oleville helsinkiläisille nuorille.

Suomenkielisessä lukiokoulutuksesta jaosto päätti, että aloituspaikka on turvattava Helsingissä sijaitsevissa suomen- ja vieraskielisissä lukioissa ainakin 2 804 helsinkiläiselle nuorelle. Lisäksi on varauduttava tarjoamaan osa lukiopaikoista Helsingin ulkopuolelta tuleville hakijoille, joita on ollut keskimäärin 25 % lukiokoulutuksen aloittaneista. Ruotsinkielisien lukioiden osalta ruotsinkielinen jaosto päätti jo aiemmin (28.11.2017) 403 aloituspaikasta.


Vuoden 2018 yhteishaku: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuaika 20.2. -13.3.2018. Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten hakuaika 22.5.–24.7.2018.

Yhteishaku säilyy, mutta jatkossa ammatilliseen haetaan myös jatkuvalla haulla

Valtakunnallinen yhteishaku säilyy jatkossakin perusopetuksen päättäneiden sekä ilman tutkintoa olevien päähakeutumis-väylänä. Ammatillisen reformin myöstä alkaa myös jatkuva haku. Jatkuvien hakujen kautta hakija voi hakea koulutukseen ja aloittaa opintonsa joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvilla hauilla Stadin ammattiopisto pystyy tehokkaasti vastaamaan Helsingin seudun nopeasti muuttuviin koulutus- ja osaamistarpeisiin.


JAA