Osaamistarpeiden tunnistaminen

Stadin ammatti- ja aikuisopiston työelämäpalvelut tukee työyhteisösi yksilöllistä kehittämistä. Me autamme yrityksesi tai yhteisösi henkilöstöä ensin tunnistamaan osaamistarpeensa ja sen jälkeen täydentämään taitojaan.

C&Q-osaamistarvekartoitus. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee C&Q-menetelmällä osaamiskartoituksia, jotka selvittävät mm. yrityksien osaamis-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. Järjestelmään kerätään yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajien arvioita ammattilaistensa nykyisistä ja tulevista työelämässätarvittavista tiedoista, taidoista ja asenteista. Haastatteluissa kerättävät tiedot tallennetaan salauksilla varustettuun C&Q-tietokantaan. Tietoja käyttävät haastattelun tehneen oppilaitoksen koulutus- ja kehittämisasioissa mukana olevat henkilöt koulutuksen työelämälähtöiseen suuntaamiseen. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tarvoitteena on sopivien koulutustarpeiden tunnistaminen ja toteuttaminen.

Maksuttomat palvelumme on suunniteltu erityisesti yrityksille ja julkisyhteisöille. 
 JAA
20.03.2019 09:47