Valmennukset arvioijille

Opiskelu tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla, tutkintojen perusteet ovat uudistuneet ja arvioinnin perusteita on tarkistettu. Ajantasainen tieto arviointiosaamisesta auttaa ohjaus- ja arviointityötä tekeviä suoriutumaan tehtävistään ammattitaidolla. Haluamme tukea ohjaajia ja arvioija tärkeässä työssä ja tarjoamme maksuttomia valmennuksia tätä työtä tekeville.

Arvioijavalmennus perehdyttää arviointityöhön ja arviointikäytäntöihin yleisesti sekä arvioijan ja opettajien väliseen yhteistyöhön. Tutkintokohtaisista perehdytyksistä vastaavat alan opettajat.  Opettajan vieraillessa työpaikalla tai suunnitellessanne yhdessä näyttöjä kannattaa keskustella  arviointiin liittyvistä asioista yksityiskohtaisemmin.

Valmennukset ovat maksuttomia.

Ilmoittautuminen sähköpostitse: opso.koulutus(at)hel.fi. 

Valmennuksen kesto 3,5 tuntia.

Poikkeustilanteesta johtuen emme järjestä arvioijavalmennusta syksyllä 2020.


Apua arviointityöhön löydät ohjaan.fi -sivustolta.


Lisätietoja:
Tuija Peussa, opettaja, työpaikkaohjauksen asiantuntija
(09) 310 86928 | 040 6737443
tuija.peussa(at)hel.fi
JAA
26.08.2020 12:19