Arvioijille

Opiskelu tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla, tutkintojen perusteet ovat uudistuneet ja tämän takia arviointiosaamisen päivittäminen on ohjaustyötä tekeville hyvin tärkeää. Tämän vuoksi Stadin ammatti ja aikuisopisto tarjoaa koulutuksia arvioijille.

OSAAMISEN OSOITTAMINEN JA ARVIOINTI perehdyttää arviointityöhön ja arviointikäytäntöihin yleisesti.  Peruskoulutus kuuluu myös osana työpaikkaohjaajavalmennukseen, mutta voit ilmoittautua sähköpostitse opso.koulutus(at)hel.fi tähän osioon, mikäli haluat kehittää vain arviointiosaamistasi. 

Tutkintokohtaisista perehdytyksistä vastaavat alan opettajat. Keskustele arviointiosaamisen syventämisestä opettajan vieraillessa työpaikalla tai suunnitellessanne yhdessä näyttöjä. 

Koulutuksen kesto 3,5 tuntia. Valitse sinulle sopiva päivä.

Seuraavat koulutukset (aina kello 8.30-12.00):

 • 17.9.2019
 • 23.10.2019
 • 20.11.2019
 • 18.12.2019

Lisätietoja:
Tuija Peussa, asiakkuusvastaava
(09) 310 86928 | 040 6737443
tuija.peussa(at)hel.fiTUTKINTOKOHTAINEN PEREHDYTYS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ARVIOIJILLE - soveltuu sinulle, joka toimit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon arvioijana työpaikalla.

Tavoitteet
Tavoitteena on antaa sinulle valmiudet arvioida opiskelijaa, joka on työpaikalla koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa.

Sisältö 

 • tutkintokohtaiset arviointikysymykset
 • opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
 • arvioinnin kattavuus ja luotettavuus
 • arviointimenetelmät
 • osaamisperusteisuus
 • arvioinnin dokumentointi
 • arvioinnin tarkistaminen
 • arvioijien mahdollinen esteellisyys

Lisätietoja:

Marjatta Karkkulainen, lehtori
040 3310022
marjatta.karkkulainen(at)edu.hel.fi
   


Suosittelemme myös ohjaan.fi -sivustoa, mistä löydät paljon hyödyllistä materiaalia arvioinnista.JAA
28.08.2019 10:36