Työelämälle

Stadin ammatti- ja aikuisopiston työelämän ja yritysten kanssa tekemä yhteistyö rakentuu kahdesta eri näkökulmasta: tulevaisuuden osaamisen varmistamisesta sekä työelämälle tarjottavista koulutuspalveluista osaamisen kehittämiseksi työpaikoilla.

Työelämäyhteistyö

Ammatillisen koulutuksen keskeisenä lähtökohtana opiskelijan tarpeiden lisäksi ovat työelämän tarpeet. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee tiivistä työelämäyhteistyötä varmistaakseen, että opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän ammattitaitovaatimuksia ja osaamistarpeita ja kehittää työelämää.

Tiiviin yhteisen suunnittelun sekä kehittämisen kautta työelämän toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia työntekijöitä alalle valmistuu sekä siihen millä tavoin ja missä heitä koulutetaan.

Ammatillisen koulutuksen painopisteen siirtyessä yhä enemmän työelämään, aitoihin oppimisympäristöihin, tarvitaan entistä enemmän yrityksiä, jotka näkevät oppilaitosyhteistyön hyödyt ja mahdollisuudet. Nämä yritykset ja yhteisöt haluavat jakaa ammatillista osaamistaan ja kouluttaa alalle ammattilaisia tarjoten opiskelijoille työssäoppimispaikkoja.

Opitaan työssä

Aidossa työympäristössä opitaan joustavasti, tavoitteellisesti ja ohjatusti. Ohjauksesta päävastuun kantaa työpaikalta nimetty työpaikkaohjaaja, joka on alan ammattilainen, sitoutunut kouluttamaan ja halukas myös itse oppimaan uutta. Oppilaitos tarjoaa erilaista ohjausta ja tukea työpaikkaohjaajille heidän ohjausosaamisensa kehittämiseksi.

Työpaikkaohjaaja ei jää yksin, vaan hän ja opettaja tekevät tiivistä yhteistyötä työssä oppimisen onnistumiseksi molempien osaamista hyödyntäen ja jakaen. Opettaja tuo arvokasta pedagogista osaamistaan työpaikalle, jossa sitä tiiminä hyödynnetään.

Työssäoppimisen toteutuksesta sovitaan työelämän edustajien ja oppilaitoksen edustajien yhteistyönä. Yhteisesti sovitut asiat koskien mm. tavoitteita, työtehtäviä, jakson pituutta, ohjausta työpaikalla, oppisopimuksen koulutuskorvausta, työantajan velvoitteita ja  työturvallisuuteen liittyviä asioita kirjataan yhteisiin sopimuksiin: koulutussopimukseen tai oppisopimukseen.

Näiden molempien sopimusten rinnalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaa opiskelijan henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma HOKS.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia tai koko tutkinto työelämässä joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella hänelle sopivalla tavalla.

Oppisopimuskoulutuksen yhteydessä työpaikan edustaja tekee päätöksen oppisopimukseen palkkaamisesta.  Koulutussopimus on antoisa ”ennakkojakso” mahdolliselle oppisopimusyhteistyölle. Näitä molempia opiskelumuotoja voidaan tänä päivänä kätevästi yhdistää ja vuorotella.

Koulutussopimuksella opiskeltaessa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen. Oppisopimus puolestaan on määräaikainen työsuhde ja oppisopimustoimijat kartoittavat työpaikkojen edellytykset toimia oppisopimustyönantajina sekä henkilökohtaistavat opiskelun työpaikoille.

Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

Kohdataan ja keskustellaan - tilaisuuksia työelämäkumppaneille

Työelämäyhteistyötä Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee tiiviisti ja arvostaen koko henkilöstön voimin. Toimialakohtaisesti on järjestetty erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Yritysaamiaisia sekä keskustelufoorumeita uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta on järjestetty ajankohtaisten muutosten ja mahdollisuuksien tiedottamiseksi työelämän edustajille. Kasvokkaisten tilaisuuksien ohella on työelämälle tarjottu tietoa uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta myös skypen välityksellä.

Koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnan kehittämiseksi yhdessä työelämän edustajien kanssa on perustettu Stadin reformirinki yhteiskehittämisen moottoriksi ja oppilaitoksen johdon tueksi. Näin Stadin ammatti-ja aikuisopisto tarjoaa työelämäkumppaneilleen mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Stadi haastaa työelämän edustajat mukaan yhteiskehittämiseen.

Koulutuspalvelut työelämälle

Tarjoamme kokonaisvaltaiset ratkaisut työyhteisösi osaamisen kehittämiseen. Autamme tunnistamaan osaamistarpeenne ja valmennamme työntekijäänne kohtaamaan tulevaisuuden haasteet sekä autamme rekrytoimaan uutta työvoimaa oppisopimuksen kautta. Kattava palveluvalikoimamme sisältää tutkintokoulutusten lisäksi räätälöidyt osaamisenkartoittamiset, henkilöstö- ja lyhytkoulutukset sekä lupa- ja korttikoulutukset.

Tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelijoiden tarvitsema tuki viedään työpaikoille; tukea oppimiseen, oppimisen ohjaamiseen sekä tukea suomen kielen taitojen kehittämiseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto opisto tarjoaa maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta monin eri muodoin työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi. Lue lisää.

Räätälöitävät koulutukset

Kysy lisää yrityksellesi räätälöitävistä, liiketoimintaa tukevista koulutuksista osoitteesta tyoelamapalvelut(at)hel.fi.JAA
24.05.2018 09:53