YTO-opinnot

YTO tarkoittaa yhteisiä tutkinnon osia. YTO-opinnot ovat yleissivistäviä opintoja, jotka tukevat ammatillisia opintoja. Ne ovat osa koko ammatillista perustutkintoa. Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmeen ryhmään:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.
   

YTO-opintoja kuuluu tutkintoosi yhteensä 35 osaamispistettä. Osa on pakollisia opintoja (26 osp) ja osa on valinnaisia (9 osp). YTO-opintoja voit opiskella eri tavoin oman tilanteesi mukaan. Sovit opiskelun tavat, kun teet oman opettajasi kanssa HOKSin eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman.
 
YTO-opintojen opiskelutavat
 
1. YTO-opinnot kampuksilla
Voit opiskella YTO-opintoja omalla kampuksellasi. Silloin opiskelet YTO-opettajien opetuksessa ja ohjauksessa annetun aikataulun mukaan. Saat lisätietoja oman kampuksesi opettajilta. 
 
2. YTO-opetus iltaisin
Kaikkien kampusten YTO-opintojen iltaopetus on keskitetty yhteen paikkaan: Hattulantie 2. Lue lisätietoja.
 
3. Verkko-opiskelu eStadissa
Voit opiskella YTO-opintoja verkossa eli eStadissa. Se on joustava tapa suorittaa YTO-opintoja. Verkko-opiskelu sopii etenkin:

 • oppisopimusopiskelijoille
 • nopeasti eteneville opiskelijoille
 • KOS-jakson aikana.
   

Kun opiskelet eStadin verkko-opintoja, tarvitset:

 • tietokoneen ja verkkoyhteyden
 • edu.hel.fi-tunnukset
 • kykyä opiskella itsenäisesti. 

Jos haluat opiskella eStadissa, keskustele asiasta ensin omaopettajasi tai YTO-opettajasi kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
eStadiJAA
15.10.2019 15:29