Tukea opiskeluusi


Omaopettaja

Omaopettaja on opettaja, joka perehdyttää sinut opiskeltavaan ammattiin, tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun sekä oppilaitostoimintaan. Hän ohjaa sinua mm. opiskelu- ja ammattiosaamisen näyttösuunnittelman teossa. Omaopettaja tiedottaa opiskelijoille tapahtumista ja toiminnasta. Hän myös seuraa opintojen edistymistä, osaamisen kehittymistä ja opintosuorituksia.

Oppimisen tuki

Kerro omaopettajallesi, jos sinulla on oppimisvaikeuksia. Hänen ja tarvittaessa erityisopettajan kanssa selvität, minkälaista tukea tarvitset oppimiseen sekä miten tuki ja ohjaus voidaan toteuttaa. Tarvitsemasi tukitoimet myös kirjataan yhdessä henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi. 


Opinto-ohjaaja

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinto-ohjaaja tukee sinua tutkinnon suorittamisessa. Hän toimii yhteistyössä omaopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Opinto-ohjaajalta saat tietoa mm. jatko-opintomahdollisuuksistasi.

Opinto-ohjaan tulee olla yhteydessä, kun palaat väliaikaiselta keskeytykseltä takaisin opintoihisi. Ole häneen myös yhteydessä, jos haluat tietoa mahdollisuudestasi vaihtaa oppilaitosta tai hakea toiseen koulutukseen.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot


Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto auttaa hyvinvointiin sekä opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Jos sinulla on kysymyksiä esimerkiksi henkisestä hyvinvoinnista, opintojen etenemisestä tai arjen sujumisesta, ota yhteyttä opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuollossa työskentelevät kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, urasuunnitteluohjaajat, opiskelijatukihenkilöt ja koulunkäyntiavustajat.

 • Kuraattori tukee sinua asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun sekä erilaisiin muuttuviin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. 
 • Psykologi tukee opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia. Voit hakeutua tapaamaan psykologia esimerkiksi stressiin, mielialaan, ahdistuneisuuteen, jännitykseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

Psykologien, kuraattorien ja erityisopetuksen palvelu- ja yhteystiedot löytyvät Toisen asteen yhteys -sivulta.

 • Terveydenhoitaja
  Opiskeluterveydenhuolto tukee opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat mm.
  - terveystarkastukset
  - terveyskeskustelut/ -neuvonta ja ohjaus
  - ehkäisyneuvonta
  - rokotusneuvonta
  - perusrokotukset.

  Terveydenhoitaja ottaa yhteyttä terveystarkastukseen kutsuttaviin. Opiskelija voi itse varata ajan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin.  Terveydenhoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien yhteystiedot

  Urasuunnitteluohjaajien yhteystiedot


Opiskelijakuntatoiminta

Kiinnostaako opiskelijakuntatoiminta? 

Haluatko päästä
- vaikuttamaan oppilaitoksen asioihin
- edistämään opiskelijoiden asioita
- järjestämään tapahtumia?

Jos vastasin edes johonkin edellisistä kyllä, olet lämpimästi tervetullut opiskelijakuntaan, jossa saat äänesi kuuluville. Samalla sinulla on mahdollisuus kerryttää opintopisteitä opiskelijakuntatoimintaan antamasi panoksen verran.
Opiskelijakuntatoimintaan osallistuminen näyttää myös hyvältä henkilökohtaisessa ansioluettelossasi.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Ohjaavat opettajat
Hanna Nukarinen, hanna.nukarinen@edu.hel.fi
Sanna Aivio, sanna.aivio@edu.hel.if


Opiskelijayhdistys STAO ry

STAO ry (Stadin ammattiin opiskelevat) on Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijayhdistys, johon jokainen opiskelija voi liittyä. Yhdistys edistää opiskelijoiden toimintaa, osallistumista ja hyvinvointia koko oppilaitoksessa. STAO ry:n hallitukseen valitaan vuosittain edustaja jokaisen toimipaikan hallituksesta.


Tuutoritoiminta.

Opiskelija- eli vertaistuutorit toimivat vertaisohjaajina uusille opiskelijoille. Ohjaus on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa. Opiskelijatuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa. He tuovat opiskelijan näkökulmaa opiskeluun, opiskeluyhteisöön ja sen toimintatapoihin sekä opiskelijaelämään. Opiskelijatuutori toimii omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella.

JAA
24.06.2019 10:01