Taloudellinen tuki


Oppisopimusopiskelun rahoitus.
Oppisopimuskoulutuksessa saat vähintään alakohtaisen työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Jos alakohtaista työehtosopimusta ei ole, sinulle maksetaan työstäsi vähintään tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Joitakin oppimateriaalikustannuksia saattaa tulla, mutta muilta osin opetus on sinulle maksutonta.

Oppisopimusopiskelijan opintososiaaliset etuudet. Mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkkaa teoriaopetuspäivistä, Työelämä- ja oppisopimuspalvelut maksaa sinulle päivärahaa. Päivärahan suuruus on 15 euroa. Niille opiskelijoille, joilla on alaikäinen huollettava, maksetaan lisäksi perheavustusta 17 euroa päivältä.

Oppisopimusopiskelijana sinulla on oikeus saada majoituskorvausta, jos peräkkäisiä koulutuspäiviä on vähintään kaksi ja oppilaitos sijaitsee muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Majoituskorvaus on 8 euroa päivässä.

Yhtä koulutusjaksoa kohti sinulle korvataan yksi edestakainen matka oppilaitokseen, mikäli yhdensuuntainen matka (koti - oppilaitos) on pituudeltaan vähintään 10 km. Koulutusjakso on yleensä 1–5 päivää pitkä. HSL-alueella matkakorvaus maksetaan HSL:n taksan mukaisesti ja HSL-alueen ulkopuolella kilometrikorvauksella.

Opiskelijan korvaukset maksetaan aina verottomina.

 JAA
01.10.2019 14:34